Měsíční poplatky za školní družinu a kroužky

ve školním roce      2008/2009

 

1. Školní družina                                                                   80 Kč

2. Počítačové kroužky (pro žáky I. i II. stupně)                  50 Kč

3. Jazykové kroužky    (pro žáky I. i II. stupně)                   20 Kč

4. Sportovní kroužky v hale (pro žáky I. i II. stupně)         20 Kč

5. Kroužek Lega (pro žáky I. stupně)                                 30 Kč

6. Přírodovědný kroužek (pro žáky II. stupně)                   30 Kč

Bez poplatku:

1. Knihovnický kroužek         (pro žáky II. stupně)

2. Dyslektický kroužek         (náprava poruch učení)

3.  Hudební kroužky              ( pro žáky I. i II. stupně)

4. Kroužek vaření                  (pro žáky I. i II. stupně)

Kroužky začnou pracovat nejpozději od  1. října 2008.

Poplatky uhraďte vždy  s měsíčním předstihem  u vedoucí školní družiny, popř. u vyučujícího.

Pokud je žák nemocen delší dobu než 2 týdny, hradí polovinu poplatku, chybí-li celý měsíc, je v dalším měsíci od poplatku osvobozen.

Pro žáky, kteří jsou zapsáni k pravidelné docházce ve školní družině, jsou v době provozu školní družiny (tj. od 12.40 do 16.15) kroužky zdarma.

 

V Ivančicích 1. září 2008

Mgr. Lenka Vokurková, řed. školy