1. stupeň
Název Vedoucí kroužku Den Čas Pro koho
Tvořivé činnosti A. Krejčířová úterý 13.00 – 14.00 1. – 5. třídy
Dramatický kroužek K. Dokoupilová, K. Vacková úterý 13.00 – 14.00 2. – 5. třídy
Počítačový kroužek -   začátečníci I. Šimková čtvrtek 13.00 – 14.00 1. – 3. třídy
2. stupeň
Název Vedoucí kroužku Den Čas Pro koho
Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka Z. Schmidová pondělí 1 x za 14 dní 14.00 – 15.30 9. třídy
Dramatický kroužek L. Moresová pondělí 14.00 – 15.00 7. třídy
Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky M. Lenertová pondělí 1 x za 14 dní 14.00 – 15.30 9. třídy
Kroužek vaření L. Psotová úterý 1x za 14 dní 14.00 –15.30 7. A