Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity. Zástupci žákovského parlamentu se s ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky školy setkávají pravidelně každé první pondělí v měsíci. Zápisy z jednotlivých jednání se vyvěšují na webové stránky.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, kromě 1.-3. ročníku. Výběr kandidátů i samotná volba jsou v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým, neboť členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce života školy, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

Zástupci do pro rok 2014/2015

4. tř.
Matěj Budil a Simona Nešpůrková

5. tř.
Martin Dobrovodský a Martin Procházka

6.A
Nela Hudáková a Sebastian Hypr

6.B
Nikol Krydlová a Simona Antlová

7.A
Adéla Procházková a Josef Vildomec

7.B
Kristýna Husáková a Daniela Jelínková

8.A
Kateřina Hvižďová a Daniel Knotek

8.B
Eva Šínová a Tereza Filipová

9.A
Kamila Rotterová a Dušan Badin

9.B
Simona Jonášová a Alžběta Štefanová

Zápisy ze zasedání ŽP