Naše škola se zapojila do projektu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 56“, z kterého bude hrazen
7 – denní jazykově vzdělávací pobyty v Anglii – Hasting, 24. 10
. – 30. 10. 2015.

Díky tomuto projektu 30 žáků naší školy vycestuje zdarma na jazykově vzdělávací pobyt do Anglie.

Pedagogický dozor bude zajišťovat Mgr. Jana Kračmarová, Mgr. Pavel Procházka, Mgr. Pavel Švehlík a jeden průvodce.

Podrobné informace o pobytu pro žáky naleznete zde