Listopad 2019

Datum Název
4. 11. Žákovský parlament, 14.00

4. 11. Listování – scénické čtení, 5. – 9. třídy, 10.30

4. 11. - 7. 11. Bobřík informatiky pro žáky 4. – 7. tříd, v hod. Infte
8. 11. Halloweenský karneval ve ŠD, všechna oddělení
9. 11. Konference učitelů 1. stupně ZŠ, Brno, 9.00

11. 11. Pedagogická rada, 14.15

11. 11. Beseda Sylvy Lauerové nad knihou, GJB Ivančice, 11.30

11. 11. Porada s asistentkami pedagoga, 8.00

11. 11. Turnaj ve florbalu žáků 8. – 9. tříd, sport. hala Ivančice, 8.30
12. 11. Konzultační hodiny, 1. stupeň, 15.00 – 18.00, 15.00

12. 11. RJ s rodilým mluvčím, 2. – 4. hod, 7. B, 8. - 9. třídy dle rozvrhu hodin
13. 11. RJ s rodilým mluvčím, 4. hod, 7. A, 10.55

13. 11. Bobřík informatiky pro žáky 8. a 9. ročníků v rámci výuky Infte
14. 11. Vtipnější vyhrává, soutěž pro přihlášené žáky 1. stupně, 13.00, 13.00

14. 11. Setkání pracovních skupin Čtenářská gramotnost a Polytechnika – Mozkohrátky, 12.00, ZŠ V. Menšíka, 12.00

14. 11. Mozkohrátky pro žáky 4. – 5. tříd
14. 11. Konzultační hodiny, 2. stupeň, 15.00

18. 11. - 22. 11. Dobrodružství ve vesmíru, témat. týden v I. oddělení ŠD
18. 11. - 22. 11. Vesmírná odyssea, témat. týden ve II. oddělení ŠD
22. 11. Veletrh SŠ - Brno, 8.45

26. 11. Turnaj v házené dívek a chlapců, sportovní hala Ivančice, 8.30, 8.30

28. 11. Rubikon – vědomostní soutěž pro vybrané žáky 9. tříd, SVČ Ivančice, 8.00

28. 11. Seminář Čtenářská gramotnost – metody a formy efektivní práce, Brno - Lipka

29. 11. Rozsvěcení vánočního stromu, 15.00

29. 11. Rekordyáda ve ŠD, 13.00
29. 11. Seminář Čtenářská gramotnost – metody a formy efektivní práce, Brno - Lipka