Naše škola se zapojila do projektu:
Pojďme se dotknout ICT, č. projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016
jako partner projektu.

 

Realizátor projektu:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Doba realizace projektu:
Projekt probíhá v době od  31. 10. 2014 do 26. 9. 2015

Cíl projektu:
Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogických pracovníků naší školy ve využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji  těchto technologií.

Popis zapojení partnera:
Vzdělávání ředitelů.
Mentorská činnost.
Studium pro metodiky ICT.
Nákup dotykových zařízení v rámci Výběrového řízení.
Absolvování seminářů a školení v oblasti zapojování mobilních dotykových zařízení do výuky organizované SSŠ Brno.
Spolupráce při evaluaci projektových aktivit.