Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKU® v roce 1993. Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé komunity.

Za roční částku 7.000 Kč  získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další).

Jak získáváme peníze na podporu Abela?

Každoroční příspěvek je hrazen zejména z akcí školy – Vánoční jarmark, Žákovská akademie a z příspěvků pracovníků naší školy. Nedílnou součástí příspěvku jsou výdělky z  různých sběrů ( starého papíru, pomerančové kůry, léčivých bylin, PET lahví). Stejně tak se mezi rodiči najdou takoví, kteří chtějí osobně přispět finanční částkou, za což jim jménem Abela velice děkujeme.