Na základě podnětu vzešlého z řad žáků a pedagogů naší školy se nám v prosinci roku 2006 podařilo zapojit se do projektu Adopce na dálku® pod záštitou Arcidiecézní charity Praha. Naše pomoc směřovala do Ugandy, jedné z nejchudších zemí světa.

Waigumba Abel

to je jméno chlapce, který má díky nám šanci na vzdělání, a tím i na lepší život.

„Je sedm tisíc moc nebo málo peněz?“
Odpověď zní: „Někdo si za ně může užít týden levnější dovolené, jinému mohou takové peníze změnit život jako mávnutím kouzelného proutku.“

My jsme se rozhodli takovým proutkem mávnout…

  • financování Adopce na dálku
  • dopisy od Abela
  • dopisy pro Abela
  • Abelovo vysvědčení
  • Abelovy fotky
  • informace o Ugandě
  • školní systém v Ugandě
  • projekt ČT Děti války, děti míru