Protože podle statistik dětí s cigaretou přibývá, rozhodli jsme se v letošním školním roce oslavit a také dětem připomenout, že existuje něco jako Mezinárodní nekuřácký den, který se slaví z podnětu Mezinárodní unie boje proti rakovině. Od roku 1992 má své místo v kalendáři i v České republice a připadá na 17. listopadu.

Jednalo se o poměrně rychlou a zábavnou aktivitu, která měla za cíl zmapovat situaci na 2. stupni naší školy a vyvolat diskusi mezi žáky. Školní metodik prevence přichystal pro každou třídu lístečky tří barev a instrukce pro každého třídního učitele. Úkolem žáků bylo zcela anonymně si vybrat jeden lísteček z tříbarevné nabídky podle svého postoje ke kouření (žlutý – nikdy jsem nekouřil(a), modrý – zkusil(a) jsem jedenkrát nebo vícekrát, ale nepokračoval(a) jsem, červený – jsem kuřák, v současné době kouřím) a vytvořit „třídní protikuřácký řetěz“, tzn. každý žák vytvořil ze svého proužku papíru kolečko, které připojil k řetězu své třídy. Poté, co všichni žáci ve třídě vyjádřili svůj postoj, byla vyslána „rychlá spojka“ do „výpočetního střediska“, kde 3 žákyně 9. ročníku zapisovaly výsledky za jednotlivé třídy a slepovaly řetězy jednotlivých tříd dohromady a vytvořily tak školní protikuřácký řetěz. Během zbytku třídnické hodinky se ve většině tříd rozpoutala diskuse o kouření a nekouření ve školním věku…

Vyhodnocením bylo vytvoření nástěnky s výsledky za jednotlivé třídy a také celkové vyhodnocení za školu spolu s obrázky vytvořenými žáky a statistikami, které ukazují na nebezpečnost kouření. Celou nástěnku lemuje barevný protikuřácký řetěz, který neustále vyvolává žhavé debaty žáků o přestávkách.

 

Mgr. Klára Skládalová

školní metodik prevence