Nepřítomní zástupci:  9. A

Projednáno:

1. Požadavky žáků:

  • Přístup některých vyučujících k žákům na 2. stupni (zajistí ředitelka školy)
  • Nepřesné umístění tříd po změně rozvrhu v budově 2. st. (zajistí zástupkyně ředitelky)
  • Nepořádek ve třídách po přestěhování zpět do svých kmenových tříd (zajistí třídní učitelé)
  • Nevhodné chování některých žáků ve třídách – narušuje výuku i vztahy (zajistí ředitelka školy)

2. Požadavky vedení školy:

Vyhlášení soutěže O nejlépe vánočně vyzdobenou třídu

Na měsíc listopad a první polovinu prosince vyhlásila ředitelka školy soutěž o nejzajímavěji a nejvkusněji vyzdobenou třídu. Na prosincovém ŽP (5.12.) bude vyhlášena porota z řad žáků a učitelů, která zvolí vítěznou třídu. Ta bude odměněna uhrazením vstupného na filmové představení 31.ledna (den pololetního vysvědčení). Během listopadu si žáci třídy začnou zdobit, během prosince zdokonalí a budou hodnoceni. Výzdoba bude předem projednána s třídní učitelkou/učitelem, v případě jakékoli výzdoby oken bude se změnou seznámena p. uklízečka.

Děkuji za pomoc a těším se na příští setkání!

L. Vokurková