S podzimem přišel čas, kdy předškoláčci poprvé navštívili naši školu.  Společně s rodiči jsme je přivítali odpoledne 10. 11. v budově 1. stupně. Přišli, aby si nové prostředí prohlédli, seznámili se s p. učitelkou a lehce hravou formou procvičili to, co by každý školák měl zvládnout.

Rodičů se ujala paní zástupkyně Jitka Štorková, která představila paní učitelku budoucích prvňáčků a paní vychovatelku školní družiny. Prostřednictvím interaktivní tabule se seznámili se stránkami naší školy a s chodem školní družiny.
Mezitím se dětí plnily zábavné úkoly, které pro ně připravili paní učitelky. Procvičovaly jednoduché počítání a jemnou motoriku, na pracovních listech trénovaly prostorovou orientaci, vyhledávaly stejné obrázky a rozeznávaly geometrické tvary a barvy.
Každý si zkusil vystřihnout a vyzdobit papírovou dýni, kterou si odnesl domů. Děti nám také ukázaly svou obratnost při cvičení s kruhy a na lavičce.
Odpoledne se vydařilo, dětem se ve škole líbilo. S úsměvem a bonbónem v puse spokojeně odcházely domů.

Učitelky 1. stupně