Příští ročník soutěže Přírodovědný klokan se v obou svých kategoriích uskuteční

11. listopadu 2009.

 

Aktuální informace dostanete od pana učitele Procházky nebo Švehlíka.