• Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž z přírodopisu a biologie,
  • BiO je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně,
  • BiO se člení podle kategorií a soutěžních kol.