51. ročník fyzikální olympiády ve školním roce 2009/2010

Organizace soutěže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2009/2010 již 51. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO). Soutěž FO je řízena celostátně Ústřední komisí fyzikální olympiády České republiky (ÚK FO), který má sekretariát v Hradci Králové. Na řízení soutěže se podílejí krajské (KK FO) a okresní komise FO (OK FO). Soutěž je dobrovolná a pro žáky základních škol jsou určeny kategorie E, F a Archimediáda – kategorie G.

Aktuální informace dostanete od pana učitele Procházky

Organizační řád Fyzikální olympiády (ve formátu pdf)