Nepřítomní zástupci: –

Projednáno:

1. Požadavky žáků:

-Zapojení PC ve třídě 7.B (P. Procházka)
-Montáž žaluzií do tříd 2. stupně (řed. školy)
-Uvolněné zářivky ve třídách (zástupkyně řed. školy + p. školník)
-PC učebna 1. stupně – nefunkční program Angličtina (P. Procházka)
-WC dívky 1. stupeň – rozbitá nádrž na vodu – protéká (zástupkyně řed. školy + školník)

2. Změna vyučující M ve třídách: 6. 8.A, 9.B.
3. Vzájemné vztahy ve vyučování žák – učitel, učitel – žák; žák – žák.
4. Žákovská akademie – 5.5. v 15.30 v kině Réna
5. Školní výlety – poznávací; plánovat výlet se všemi žáky ve třídě a umožnit žákům možnost volby.
6. Den dětí – projektový den 3.6.; program zajistí třídní učitelé + žáci 9. ročníku.
7. Seznámení s pokračováním rekonstrukce budovy 2. stupně ZŠ na Růžové ulici – výměna oken, zateplení, fasáda.

Úkol na příští ŽP (6. 6.):

Zapojit se do soutěže „Péčí o svůj domov pomáhejte dětem.“
Děkuji za pomoc a těším se s Vámi na poslední setkání v tomto školním roce!

Lenka Vokurková