Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity. Zástupci žákovského parlamentu se s ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky školy setkávají pravidelně každé první pondělí v měsíci. Zápisy z jednotlivých jednání se vyvěšují na webové stránky.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, kromě 1.-3. ročníku. Výběr kandidátů i samotná volba jsou v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým, neboť členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce života školy, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

Zástupci ŽP pro školní rok 2021/2022

 

4. třída
Barbora Jeřábková, Tomáš Procházka
8. A
Justýna Brázdová, Dorotea Sladká
5. třída
Magdaléna Tesařová, Kristýna Synková
8. B
Andrea Klempiříková, Michaela Lohmerová
6. A
Barbora Tesařová, Jan Baláš
8. C
Amálie Ivančová, Kristýna Pouzarová
6. B
Viktorie Sedláková, Jakub Jelínek
9. A
Nela Zelinková, Matěj Pořízka
7. A
Pavel Dvořák, Antonín Chupík
9. B
Nela Rausová, Aneta Křivánková
7. B
Denisa Šmídová, Kristýna Doubravová
 
   

 

Zápisy ze zasedání ŽP