Nepřítomní zástupci: 9.A

Projednáno:

1. Požadavky žáků:

  • Chladno v učebně CH – zvýšit teplotu ve třídě (školník);
  • Nevhodné chování žáků ve třídách (ředitelka školy, třídní učitelé);
  • Dodržování zásad vstupu žáků do šaten po skončení vyučování – přednost má ta třída v ročníku, která je v šatně první; paralelní třída čeká s vyučujícím na chodbě do doby, než se prostor u skříněk uvolní (zástupkyně ředitelky, vyučující posledních hodin);
  • Dlouhé čekací fronty ve školní jídelně po skončení vyučování – nelze vyřešit vzhledem k malému prostoru v jídelně.

2. Možnost bruslení na Zimním stadionu v Rosicích – (ředitelka, učitelky TV).
3. Žáci vznesli požadavek na uspořádání školní soutěže v prezentaci scének s Vladimírem Menšíkem – na příštím ŽP budou předneseny návrhy na její realizaci.
4. Seznámení s rekonstrukcí budovy 2. stupně ZŠ na Růžové ulici – výměna oken, zateplení, fasáda. Žákům zdůrazněny zásady bezpečnosti při příchodu a odchodu do budovy školy.

Úkol na příští ŽP (7.3.):

Popřemýšlet o pravidlech soutěže „Scénky s Vladimírem Menšíkem“.

Děkuji za pomoc a těším se na příští setkání!

L. Vokurková