HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ!

Seznam žáků 1. třídy

Blatná Bára
Budil Matěj
Budilová Natálie
Duranová Eva
Eliáš Adam
Halada Štěpán
Jelínková Adélka
Kovář Jakub
Laslová Veronika
Lengyelová Agáta
Lengyelová Denisa
Malík Vojtěch
Nešpůrková Simona
Novotný Jakub
Řeháček Milan
Říha Daniel
Řihánek Tomáš
Schwarz Matyáš
Stejskalová Adélka
Svoboda Jan
Šmarda Vojtěch
Toman František
Židel Michal

Třídní učitelka

Mgr. Ilona Šimková

Jak bude probíhat první školní den?

Prvňáčci budou ve čtvrtek 1.9. v 9.00 slavnostně přivítáni ředitelkou školy na nádvoří městské radnice. Poznají své budoucí spolužáky a paní učitelku, která je odvede do jejich třídy. Rádi přivítáme s dětmi i jejich rodiče, ostatní příbuzné a známé. Paní učitelka ráda odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat.

První den budou děti potřebovat aktovku.

Jak bude probíhat první školní týden?

První školní týden bude „zvykací“. V pátek 2..9. budou děti ve škole 1 hodinu (do 8.45 hod.), v pondělí 5.9. se budou děti učit 2 vyučovací hodiny (do 9.40 hod), v úterý 6..9. půjdou děti do školy na 3 vyučovací hodiny (do 10.45 hod), od středy 7.9.  si děti poprvé vyzkouší celý školní den, tj. 4 vyučovací hodiny a budou končit v 11.40 hod. Družina bude během prvního týdne navazovat na konec vyučování 1. třídy.

Co děti dostanou od školy zdarma?

Učebnice: Pomůcky do VV a PČ:
Matematika Voskovky
Slabikář Plastelínu
Živá abeceda Progressa
Písanky Skicák A4, A3
Prvouka Náčrtník
Písmena a číslice Fixy
Úkolníček Barevné papíry
Sešity Tuhé a tekuté lepidlo
Nůžky
Temperové barvy
Kelímek na vodu
Paletu na míchání barev
Štětce
Vodové barvy
Ubrus na lavici
Psací potřeby: Pomůcky do ČJ a M:
3 tužky č. 2 Desky na písmena a číslice
Pastelky Tvrdou průsvitku A5
Ořezávátko Euroobaly
Zmizík Složku na euroobaly
Tornádo Stíratelnou tabulku, fixy
Gumu

Co ještě musíte dokoupit žáčkovi do 1. třídy?

Aktovku, pouzdro, přezůvky, cvičební úbor, obuv do haly, zástěrku nebo starší košili, papírové kapesníky (celý balík), ručník, kufřík na pomůcky, obaly na sešity a učebnice.

Všechny pomůcky je nutné řádně podepsat.