Základní informace

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ve středu 20. 4. 2022 proběhl zápis do 1. tříd.

Těší nás velký počet přihlášených žáků a děkujeme Vám za Vaši důvěru. 
Budoucími učitelkami 1. tříd budou Mgr. Zdeňka Muchová a Mgr. Ilona Šimková.
Obě dvě vyučující povedou kroužek předškoláček pro budoucí prvňáčky.

Kroužek bude probíhat každé úterý od 15.30 do 16.15 hodin.
Děti budou potřebovat přezůvky, pouzdro, nůžky a složku na pracovní listy, ostatní pomůcky jim připravíme ve škole.

Termíny kroužku: 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5. a  24. 5.
31. 5. 2022 proběhne schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
v 16.00 hodin.

Obdržíte zde přihlášku do ŠD, ŠJ a seznam pomůcek, které Vaše dítě
od školy dostane.

 Těšíme se na setkání s Vámi.

PDF verze dokumentu je ke stažení zde

Informace o setkání ze dne 12. 4. 2022

Závěrečné setkání našich předškoláků se konalo v úterý 12. 4. 2022. Tentokrát jsme se přivítali anglickou písničkou Baby Shark. Téměř všechny děti písničku znaly a vesele si ji zatančily. Samozřejmě jsme nezapomněli na blížící se jarní svátky. Nejprve jsme si zkusili zaskákat jako zajíčci a pak jsme si vybarvili roztomilé kuřátko. Zručnost si děti procvičily stříháním a překládáním kouzelného vajíčka. Na závěr jsme se protáhli na koberci při skládání domina. Vyučovací hodina uběhla velmi rychle a bylo vidět, že děti jsou už připraveny na školní výuku.

Těšíme na další shledání s předškoláky při zápisu do první třídy.

Informace o setkání ze dne 5. 4. 2022

Čtvrté setkání našich předškoláků, které se konalo v úterý 5. 4. 2022, bylo zaměřené na blížící se jarní svátky – Velikonoce. Přivítali jsme se písničkou „Když jsem já sloužil“, kterou děti nejen zpívaly, ale doprovodily se i na hudební nástroje. Využili jsme i prstové maňásky se zvířátky.

Pozornost si děti procvičily na vyhledávání rozdílů. Se zajíčkem měly za úkol dohopsat k mrkvičce a tím kreslily horní oblouky. Na řádku vybarvovaly dvě stejné kraslice a přitom si opakovaly barvy. Svou zručnost zdokonalily při provlékání provázku.

Mezi jednotlivými úkoly se předškoláčci protáhli na koberci. Prolézali tunelem a nacvičovali hod míčku do koše.

Na závěr jsme písničku zazpívali a zahráli rodičům.

Informace o setkání ze dne 22. 3. 2022

V úterý 22. března přišli do naší školy opět budoucí prvňáčci. Na koberci se přivítali písničkou „Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře..“ a prozradili svá jména. U stolečků se prostřídali při výrobě papírových tulipánů, kde si procvičili práci s nůžkami a lepidlem. Při skládání obrázkových puzzle se  zaměřili na pozornost a přesnost práce. Také si vyzkoušeli úkoly v pracovních listech, kde hledali stejný tvar, počet prvků nebo cestu bludištěm. K protažení těla a matematické představivosti bylo přichystáno na koberci velké domino.

Mezitím, co děti pracovaly, věnovala se jejich rodičům paní zástupkyně Mgr. Jitka Štorková. Informovala je především o zápisu do 1. třídy, provozu školní jídelny a zodpovídala na dotazy rodičů.

Závěrem jsme si zazpívali jarní písničku o čápovi i s pohybem. Všechny děti si zasloužily pochvalu a sladkou odměnu.

Těšíme se opět za týden.

Informace o setkání ze dne 15. 3. 2022

V úterý 15. 3. 2022 jsme poprvé na naší škole přivítali budoucí prvňáčky. Přišli společně s rodiči, kterých se ujala paní zástupkyně Mgr. Jitka Štorková. Rodiče se dozvěděli informace o školní družině a prostory družiny také navštívili. Mezitím se dětem věnovaly paní učitelky, které si pro ně připravily zábavné úkoly, tentokrát na téma pohádky. Na začátek si všichni společně zazpívali písničku Večerníček. Potom se už děti rozdělily do tří skupinek. V první navlékaly korálky. Druhá skupinka mezitím obtahovala rybičku a dokreslovala korálky podle vzoru. Ostatní pracovali na koberci. Jejich úkolem bylo vylovit zlatou rybičku, spočítat jí šupinky a říct tři přání. Všechny děti si stihly vyrobit Večerníčkovu čepičku z novin. Předškoláčci pracovali se zájmem a chutí. Kromě hotových výrobků si domů odnesli i sladkou odměnu. Už teď se všichni těšíme na další setkání.