Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity. Zástupci žákovského parlamentu se s ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky školy setkávají pravidelně každé první pondělí v měsíci. Zápisy z jednotlivých jednání se vyvěšují na webové stránky.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, kromě 1.-3. ročníku. Výběr kandidátů i samotná volba jsou v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým, neboť členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce života školy, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

Zástupci ŽP pro školní rok 2019/2020

 

4. A
Aneta Pospíšilová, Václav Vildomec
7. A
Matěj Pořízka, Pavel Doupovec
4. B
Barbora Tesařová, Jan Baláš
7. B
Aneta Křivánková, Nela Rausová
5. A
Zuzana Židelová, Marek Tesáček
8. A
Veronika Olšová, Jaroslav Haška
5. B
Zuzana Šacherová, Adam Vítámvás
8. B
Tomáš Konečný, Tomáš Adolf
6. A
Lucie Komarovová, Rostislav Dubš
9. A
Adéla Stejskalová, Simona Nešpůrková
6. B
Adéla Markusová, Diana Najjar Dit Midani
9. B
Daniel Matoušek, Pavel Šrámek
  9. C
Jan Svoboda, Natálie Ivančová

 

Zápisy ze zasedání ŽP