S radostí se po Velikonocích přivítali ve škole žáci první, druhé a přípravné třídy. Konečně začala ve škole rotační výuka žáků I. stupně. V liché týdny se učí prvňáčci a druháčci, přípravná třída chodí nepřetržitě. V sudé týdny dochází do školy žáci  třetího, čtvrtého a pátého ročníku.

S chutí a elánem se nejen učíme, píšeme diktáty, desetiminutovky, testíky, ale také soutěžíme, hrajeme si a tvoříme. Více času trávíme i aktivitami venku. To, čeho se děti obávaly – testování – zvládají už od začátku bez problémů. Vyučování ve škole je  pro všechny náročnější a delší, než distanční výuka, přesto jsou děti v kolektivu spolužáků raději, než doma u svých počítačů.