Dne 19. března proběhl na všech školách v České republice Matematický klokan. Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Letošní ročník byl na naší škole zadán ve 2. – 9. ročníku. Z důvodu platnosti protiepidemických opatření byl konán distanční formou. Žáci měli zapnuté kamery. Úkoly řešili v domácím prostředí. I přes tuto netradiční formu soutěže se v pátek kolem 12. hodiny připojilo 82 žáků. Soutěž byla dělena do 4 kategorií dle věků soutěžících. Na řešitele čekala série matematických a logických úloh. Tyto úkoly byly řazeny do 3 úrovní podle obtížnosti. Za nejlehčí dostávali soutěžící 3 body za nejtěžší pak 5 bodů. Za chybné odpovědi se vždy odečítal jeden bod. Žáci nemohli používat kalkulačky ani žádnou literaturu, vše tedy bylo pouze na jejich vědomostech a logickém uvažování. Počty bodů všech soutěžících se odesílají a je možné své výsledky porovnat na internetových stránkách.

A jak se našim žáčkům – „klokanům“ – dařilo? Kdo patřil mezi nejlepší řešitele na naší škole?

Cvrček
1. místo – Daniel V.
2. místo – Filip H.
3. místo – Zuzana M.

Klokánek
1. místo – Matěj P.
2. místo – Tomáš T.
3. místo – Filip H.

Benjamín
1. místo – Martin B.
2. místo – Tomáš V.
3. místo – Nikol S.

Kadet
1. místo – Karolína Č.
2. místo – Eliška B.
3. místo – Barbora S.