Gratulujeme našemu žákovi Adamu Ž. z 9. B, který úspěšně prošel školním i okresním kolem Matematické olympiády a bude soutěžit v krajském kole. Matematická olympiáda je dobrovolnou soutěží, která si klade za cíl vyhledat a podpořit nadějné talenty v matematické gramotnosti. MO má dlouholetou tradici, letošní 70. ročník je důkazem její obliby. Soutěž se dělí do 2, resp. 3 kol. V domácím kole žáci řeší úlohy samostatně, okresní a krajské se pak koná mimo půdu školy.

Letošní ročník byl v mnohém unikátní. I přes omezení plynoucí omezení osobní přítomnosti ve škole se mimo Adam z 9. B podařilo Josefu K. a Samuelu T. z 5. B úspěšně postoupit do okresního kola. Toto kolo je prozatím odloženo. Doufám, že chlapci budou následovat úspěch Adama a budou rovněž úspěšní.

Za PK Matematika a její aplikace

Mgr. Pavel Procházka