Třídní učitelka:
Mgr. Jaroslava Polehlová
Telefon do kabinetu:
546 451 583
E-mail:
polehlova.j@zsvm.cz
 

Co nás čeká v měsíci LEDNU

31. 1.  Pololetní vysvědčení

 

 

Informace k testování žáků

Vážení rodiče,

 od 17. ledna 2022 se budou žáci testovat 1x týdně, každé pondělí.

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Pokud žák screeningové testování neabsolvuje, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínky použití respirátoru po celou dobu pobytu ve škole.

  • Bude-li test žáka negativní, účastní se prezenční výuky.

Bude-li test žáka při pondělním testování pozitivní, odchází s pedagogickým pracovníkem do samostatné místnosti a škola neprodleně kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě ihned vyzvedli. Pro spolužáky pozitivně testovaného žáka se nic nemění, pokračují v prezenční výuce bez omezení.

  • Pokud žák nebude v den testování přítomen testování z důvodu omluvené absence, bude testován ihned po příchodu do školy. Testování žáků bude probíhat vždy pod dohledem pedagogů.

                                                                                                         

 

Psaní

V hodinách českého jazyka se učíme každé nové písmenko vyvozovat zrakem, sluchem a také krasopisně psát jeho správný tvar. Nejhezčí práce mají zasloužené jedničky a malou samolepku. 

 

Hrneček horkého čaje

Vaří hrnek, vaří, až se z něho paří .

Vařil jsem si čaj, cukr jsem tam dal.

Citron přidám do čaje, lahodná chuť z něho je !

 

Sněhuláci

Sněhuláček panáček, má na hlavě plecháček.

Místo očí uhlíky, na kabátku knoflíky.

Chodí tiše, chodí bos,

červený má z mrkve nos !

 

 

Ptáčci u krmítka

Krmítko, jak malované ! A jak dobře udělané ?

Velký ptačí domeček, navštívil hned vrabeček.

V krmítku byl první host, pak se přidal černý kos .

Sledujeme všechny ptáčky, jak si plní své zobáčky.

 

My tři králové...

V tomto týdnu slavíme slavnost Tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara .

V mnoha městech a vesnicích probíhá tříkrálová sbírka a s ní spojená výtvarná soutěž dětí. Proto jsme se i my zúčastnili a dnešní hodinu výtvarné výchovy tomuto svátku věnovali. Začali jsme příběhem z pohádky  Chaloupka na vršku, potom už bylo vše v rukou dětí. Výkresy jsou velmi zdařilé, tak jistě nebude problém, vybrat tři zástupce  třídy do soutěže…

 

Sběr pomerančové kůry

Od 6. 12. 2021 začíná sběr pomerančové kůry.

Kůru noste usušenou a zváženou třídní učitelce.
Děkujeme

 

Sběr papíru

Od 1. 9. 2021 opět sbíráme starý papír

Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme