Třídní učitelka:
Mgr. Silvie Rumreichová
Telefon do kabinetu:
546 419 276
E-mail:
rumreichova.s@zsvm.cz

 

Plán na měsíc BŘEZEN

23. 3.  Mucha do škol (výchovný program – Vv)

27. – 31. 3. Ukliďme Česko  (časový plán dle rozpisu)

 

Divadelní představení

V pondělí 22. května mají možnost žáci 9. ročníků zhlédnou divadelní představení Matka.

Tuto činoherní inscenaci napsal v roce 1938 jako varování před vzestupem nacismu a ohrožení demokracie v Evropě. Inspiračním podnětem byla, jak Čapek sám uvedl fotografie španělské ženy klečící nad mrtvolou svého syna, který padl v občanské válce. Tu otiskly v roce 1937 Lidové noviny. Příběh ženy, která ztratila ve válce své blízké a brání svému nejmladšímu synovi, aby odešel se zbraní v ruce bránit ohroženou vlast, měl premiéru v únoru roku 1938 ve Stavovském divadle. Čapek o Matce prohlásil, že je to „hra krutá a jaksi senzační“, ale že aktuálním námětem sledoval probudit svědomí diváků. 

Cena vstupenky je 200 Kč, cena dopravy vlakem do Brna a zpět je 56 Kč, 2 Kč činí poštovné za lístky.

Celkem se tedy vybírá 260 Kč (noste p. uč. L. Moresové).

Sraz: v 8.00 hodin na velkém vlakovém nádraží v Ivančicích

Návrat: ve 14.41 hodin na velké vlakové nádraží v Ivančicích

 

 

Hodina Z

Konfliktní a sporná území

Ve světě existuje mnoho území, která můžeme označit jako sporná nebo v nich probíhá nějaký ozbrojený konflikt. Žáci si ve dvojicích vybrali jedno takové území a vypracovali na něj krátký referát, který stručně popisuje příčiny a důsledky sporu nebo konfliktu.

O.Bureš

 

Projektový den matematiky a informatiky

V pátek 10. 3. 2023 proběhl na naší škole projektový den matematiky a a informatiky s názvem OŽIV ROBOTA, který měl žákům přiblížit programování a otázky umělé inteligence.

Úkolem žáků bylo vyřešit různé rébusy, hádanky a příklady z informatiky a matematiky, pomocí kterých 2 vybraní naprogramovali autíčko tak, aby jezdilo po určité trase. Dále se žáci rozdělení do skupin stali tvůrci robotů, kterým pomocí cíleného řešení úkolů získali různé vlastnosti a schopnosti. Po vyřešení všech záludných otázek se začalo s kreativitou a stavbou robotů samotných.

Všichni zúčastnění si zaslouží velkou pochvalu, protože se jim všem dařilo, ať už v otázce řešení, tak tvorby robotů a ve třídě zavládl úžasný týmový duch 🙂 🙂 :-).

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Vzpoura úrazům

Ve středu 8. 3. 2023 se žáci zúčastnili preventivního programu Vzpora úrazům, jehož cílem byla prevence úrazům všeho druhu. Program trval 2 vyučovací hodiny a probíhal v prostorách školní družiny, která je v podstatě bezbariérová. Do naší školy přijeli 2 mladí muži (jeden na vozíku a druhý s berlemi) a povídali žákům svůj příběh. Žáci měli možnost se na cokoliv zeptat a hlavně si uvědomit, jak nesnadný je život postižených lidí. Dále si měli odnést výstrahu a ponaučení jak snadno k vážným úrazům dochází a uvědomit, že postižení je celoživotní.      

 

 

Hodina Aj

V posledních 2 hodinách Aj jsme jako zpestření zvolili práci na tabletech. Žáci ve dvojicích měli za úkol vytvořit vlastní soutěž Kahoot. Účelem bylo procvičit si aktuální gramatiku – trpný rod a současně 3. tvar nepravidelných sloves, který je pro tvorbu trpného rodu nezbytný. Po vytvoření svou práci předvedli ostatním a všichni si jejich kvíz zahráli. 

 

Hodina Čj

Tak nám začal březen a my se pomalu těšíme na jaro. Napadá nás: Březen, za kamna vlezem. Tuto a spoustu jiných jarních pranostik jsme si vyhledávali pomocí tabletů v hodině češtiny v první březnový den. Poté jsme v básni Březen určovali slovní druhy a větné členy. Pokračovali jsme ve slohu tím, že jsme podle předlohy obrázku Josefa Lady tvořili úvahu na téma: Jak se žilo lidem za starých časů a jak se jim žije nyní? Vznikly zajímavé a poutavé názory, ale nebylo to vůbec jednoduché.          Lenka Vokurková

 

Hodina Ch

Ve středu 1. 3. 2023 jsme v hodině chemie (kromě povídání o karboxylových kyselinách) vyzkoušeli tzv. “lávovou lampu”.

Žáci rozdělení do skupinek postupovali podle zadání a měli za úkol vytvořit tento efektní pokus, založený na odlišné hustotě použitých látek.

 

Recitační soutěž

Ve čtvrtek se na naší škole konalo školní kolo recitační soutěže. Za naši třídu se zúčastnily Amálka a Kristýna P. a ostatní spolužáci jim dělali publikum.

Holky, díky za účast a snahu!!!

 

Anglická olympiáda

V týdnu od 13. do 17. 2. 2023 probíhala na naší škole anglická olympiáda. Součástí byl poslech a následně ústní část, ve které si žáci vytáhli otázku s tématem. Měli čas na přípravu a pak na dané téma povídali. Jejich povídání bylo doplněno několika otázkami komise. Z naší třídy se zúčastnili David E., Adélka M. a Kristýna P. a v jejich kategorii se zúčastnilo 13 žáků. Všichni byli moc šikovní a komise měla opravdu těžkou práci vybrat toho nejlepšího. Nakonec se Kristýně P. podařilo v silné konkurenci vybojovat krásné 2. místo. Kristy, gratulujeme a ostatním díky za účast!!!