V posledním lednovém týdnu si žáci 2. stupně, kteří mají rádi angličtinu a chtějí se v ní zdokonalovat i mimo vyučování, vyzkoušeli, jaké to je zúčastnit se olympiády v anglickém jazyce. Zatím sice jen ve školním kole, ale i tak to chtělo spoustu kuráže, odhodlání a píle.

První částí soutěže byl poslech rozhovoru, kde žáci prokazovali, nakolik mluvené angličtině rozumí. V průběhu plnění úkolů každý sám pro sebe zjišťoval, zda je pro něj projev rodilých mluvčích obtížný či nikoli.

Všichni řešitelé následně postoupili do druhého kola. Vylosovali si jedno z předem zadaných témat a před svým vystoupením  měli dostatek času na pečlivou přípravu. Mohli si zapsat základní myšlenky nebo poznamenat body či slovní zásobu, kterou budou ve svém vystoupení používat. Mezi vylosovanými tématy byla v mladší kategorii témata: jídlo, oblečení a základní informace o sobě a své rodině. U starších žáků to byla složitější témata jako například kultura, město, nakupování a služby nebo úplně nejtěžší – moderní technologie. Poté už přišel na řadu projev jednotlivých žáků. Každý to vzal trochu z jiné stránky – někdo mluvil hodně a v dlouhých větách, někdo se zaměřil spíše na stručnost a více na slovní zásobu k danému tématu. Hodnocena byla nejen znalost slovíček a gramatiky, ale také délka připraveného projevu, zřetelnost a plynulost mluvení a schopnost reagovat na otázky učitelek. Konkurence letos byla větší než v minulých letech, jak tedy všechno dopadlo?

 

Mladší kategorie – žáci 6. a 7. ročníku:

  • na 1. místě se umístil MARTIN H.ze třídy 7. B
  • o 2. místo se podělili SOFIE Ř. a MATĚJ P., oba ze 7. A
  • o 3. místo se dělí TOMÁŠ V. a STELLA Š., oba z 6. A

Ve starší kategorii – žáci 8. a 9. ročníku:

  • na 1. místě skončila ADÉLA K.ze třídy 9. B
  • na 2. místě je KLÁRA D. také z 9. B
  • o 3. místo se podělili ONDRA A. z 9. B a VERONIKA O. z 8. A

 

Všem účastníkům děkujeme za odvahu olympiády se zúčastnit a přejeme jim hodně radosti a úspěchů při dalším studiu jejich oblíbeného jazyka. Oba vítězové postupují automaticky do okresního kola, které se bude konat 11. února v Modřicích. Přejeme jim hodně úspěchů!