Ve čtvrtek 30. 1. 2020 základní škola Vladimíra Menšíka připravila pro své žáky projektový den matematiky. Hlavním cílem bylo představit žákům matematiku z trochu jiného pohledu. Každá skupina měla připravit zajímavou deskovou hru zaměřenou na matematické úlohy. V zadání stálo, že hra by měla obsahovat alespoň 100 úkolů z matematiky a zajímavý příběh. Hodnotilo se grafické provedení, vytvoření návodu i celkový nápad. Musíme uznat, že děti svou kreativitou překvapily. Vytvořené hry se odehrávaly v daleké budoucnosti na neznámé planetě, jiné na železnici, další pak vtipně kombinovali úkoly se zážitky ze školy. Je vidět, že naši žáci mají smysl pro humor i představivost. I v relativně krátkém časovém limitu se jim podařilo vyrobit skutečně povedenou práci. V poslední hodině si skupiny své hry půjčily a žáci si zkusili hry svých spolužáků zahrát. Bylo to skutečně pěkně strávené dopoledne. Věříme, že děti najdou v matematice zalíbení, protože matematika je přece krásná.

Za PK Matematika a její aplikace Mgr. Pavel Procházka