V pátek 22. listopadu navštívili žáci 8. a 9. tříd veletrh středních škol v Brně. Hlavním cílem této návštěvy bylo seznámení se s možnostmi studia na středních školách. Žáci se prostřednictvím prezentací jednotlivých škol seznámili s nabídkou studijních oborů, podmínkami pro přijetí a následné uplatnění absolventů v praxi. Zároveň si žáci mohli prohlédnout ukázky prací studentů dané školy a zeptat se na to, co je zajímá. 

Nabídka středních škol byla velmi rozmanitá, všichni zájemci si určitě měli z čeho vybírat. Doufejme, že žáci našli tu svoji vysněnou střední školu a přejeme všem úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.