1. října se žáci 4. třídy zúčastnili dopravního výukového programu v Oslavanech. Protože bylo po ránu dost chladno, šli jsme nejprve do učebny, kde se děti pod vedením zkušených instruktorek seznámily s povinným vybavením jízdního kola, dopravními značkami a předpisy a na mapkách řešily různé situace jako chodci i jako cyklisté. Po výuce jsme se občerstvili ve školním bufetu a následovala praktická jízda na kolech.

Instruktorky pro nás připravily jízdu zručnosti – dopravní slalom, přenášení pohárku za jízdy z jednoho stanoviště na druhé nebo soutěž o nejpomaleji projetou dráhu.  Na dopravním hřišti se děti učily zvládat dopravní předpisy a situace v praxi. Projížděly hlavními i vedlejšími silnicemi, kruhovým objezdem, zúženou vozovkou, objížděly překážky, jely přes přechody pro chodce a železniční přejezd, řídily se i světelnými semafory. Na závěr si malí cyklisté na dopravním hřišti zasoutěžili. Při projíždění předem určené trasy jim byly na lístek připisovány trestné body za dopravní přestupky.

Dopoledne rychle uběhlo a už teď se mohou naši čtvrťáčci těšit na druhou polovinu dopravního programu, který bude nachystaný na jaře.

L. Dvořáková