Třídní učitelka:
Mgr. Lenka Moresová
Telefon do kabinetu:
546 419 274
E-mail:
moresova.l@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Andrea a Míša

Plán na měsíc březen 2023

Plán na měsíc březen 2023

 

23. 3. Exkurze Úprava vody v Ivančicích + důležitá povolání pro uplatnění v tomto oboru, v rámci předmětu volba povolání, 13.05 – 14.40 hod.

29. 3. Ukliďme Česko,  dohled: J. Tesáčková, D. Kuczmanová, čas: 10.55 – 12.35  hod.,                  
                            trasa: vyhrabat listí z odtokového koryta – okraj silnice směřující od mostu směrem k divadlu (kde končí asfaltová silnice)

29. 3. Okresní kolo recitační soutěže v Tišnově

31. 3.  Končí sběr pomerančové kůry

Zápisový lístek – INFORMACE

Zápisový lístek – INFORMACE

V týdnu od 6. – 10. března 2023 si zákonní zástupci žáků devátých tříd převzali od třídních učitelů zápisový lístek. Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole a je třeba ho odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení a nebo pokud uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky

Každé úterý se mohou mohou žáci připravovat k přijímacím zkouškám z matematiky a z českého jazyka.
Tyto kroužky se budou vždy střídat, tzn. jeden týden bude matematika, druhý týden český jazyk.
Kroužek je zdarma.
Pokud mají žáci zájem o tištěnou podobu testu, platí  100 Kč za kroužek na období leden – duben.

                                                         

  Matematika  Český jazyk
březen 21.  28.
duben 4. 11.

 

 

Ukliďme Česko - 27. - 31. března 2023

Ukliďme Česko - 27. - 31. března 2023

Exkurze v McDonald´s v Brně - 3. dubna 2023

Exkurze v McDonald´s v Brně - 3. dubna 2023

V pondělí 3. dubna se vydáme v rámci předmětu volba povolání do Brna, kde navštívíme provozovnu McDonald´s v Avion parku.

Sraz bude na velkém vlakovém nádraží v 8.00 hod,
návrat ve 13.42 hodin opět na velké vlakové nádraží.

 

Celá exkurze je zdarma, vybírám pouze na dopravu.
JE NUTNÉ, ABY ŽÁCI MĚLI S SEBOU DOKLAD O VĚKU, TEDY PRŮKAZ S FOTKOU, OBČANSKÝ PRŮKAZ, PAS,…

Cena dopravy pro žáky, kterým ještě nebylo 15 let:
28 Kč vlak do Brna včetně autobusu k Avion parku
5 Kč autobus do centra
28 Kč vlak z Brna
 Celkem 61 Kč

Cena dopravy pro žáky, kterým již bylo 15 let:
40 Kč – vlak do Brna včetně autobusu k Avion parku
25 Kč autobus do centra
28 Kč vlak z Brna

celkem  96 Kč

Seiferos - 20. dubna 2023

Seiferos - 20. dubna 2023

Ve čtvrtek 20. dubna se uskuteční výukový program týkající se dravců a sov, vybíráme 80 Kč. Děkuji.

Matka - divadelní představení, 22. května 2023

Matka - divadelní představení, 22. května 2023

V pondělí 22. května mají možnost žáci 9. ročníků zhlédnou divadelní představení Matka.

Tuto činoherní inscenaci napsal v roce 1938 jako varování před vzestupem nacismu a ohrožení demokracie v Evropě. Inspiračním podnětem byla, jak Čapek sám uvedl fotografie španělské ženy klečící nad mrtvolou svého syna, který padl v občanské válce. Tu otiskly v roce 1937 Lidové noviny. Příběh ženy, která ztratila ve válce své blízké a brání svému nejmladšímu synovi, aby odešel se zbraní v ruce bránit ohroženou vlast, měl premiéru v únoru roku 1938 ve Stavovském divadle. Čapek o Matce prohlásil, že je to „hra krutá a jaksi senzační“, ale že aktuálním námětem sledoval probudit svědomí diváků. 

Cena vstupenky je 200 Kč, cena dopravy vlakem do Brna a zpět je 56 Kč, 2 Kč činí poštovné za lístky.

Celkem tedy vybírám 260 Kč.

Sraz: v 8.00 hodin na velkém vlakovém nádraží v Ivančicích

Návrat: ve 14.41 hodin na velké vlakové nádraží v Ivančicích

 

Sběr pomerančové kůry

Sběr pomerančové kůry

V pátek 31. března končí sběr pomerančové kůry!!!

Kůru noste usušenou a zváženou třídní učitelce.
Děkujeme. 

16. 09. 2022

Sběr papíru - celoročně

Od 1. 9. 2022 opět sbíráme starý papír.
 
Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme!
Oživ svého robota! - 10. března 2023

Oživ svého robota! - 10. března 2023

Páteční dopoledne před jarními prázdninami patřilo projektu do matematiky, který hrdě nesl název Oživ svého robota!

Žáci se rozdělili do skupinek do třech žácích a vypracovávali dvojí příklady. Jedny byly početní úkoly z matematiky, za každý vypočítaný příklad získali žáci jednu vlastnost pro svého robota. Další oblast se týkala logiky a informatiky. Díky správným výsledkům rozpohybovali robota – autíčko, které se právě pohybovalo na základě jejich naprogramování.

V poslední hodině žáci vytvořili vlastního robota, který by byl záslužný pro lidstvo. Žáci nejčastěji vytvořili robota, který by pomáhal v domácnosti – uklízel, žehlil,…

Všechny žáky moc chválím! Skvěle spolupracovali, ve skupinkách se vzájemně doplňovali, nikdo nezapomněl žádný materiál či pomůcku k vytvoření robota!!!