Třídní učitelka:
Mgr. Lenka Moresová
Telefon do kabinetu:
546 419 274
E-mail:
moresova.l@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Andrea a Míša
 

Plán na září

 

23. 9. Evropský den jazyků – aktivity v hodinách cizích jazyků

27. 9. Ředitelské volno

28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

29. 9. Květinový den – podpořte boj proti rakovině zakoupením žlutého kvítku. Hlavní téma letošní sbírky je nádory ledvin, močového měchýře a prostaty.

 

 

 

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 27. září 2021

ředitelské volno.

 

Doučování z českého jazyka

Doučování z českého jazyka bude probíhat každé pondělí v čase od 13.50 – 14.35 hodin.

Začínáme: 20. září 2021

Kroužek je zdarma, jen prosím o přinesení podepsané přihlášky

 

Rozpis odpoledního vyučování

Odpolední vyučování

každé úterý, střídají se vždy dvě hodiny VV (K. Novotná Kudrnová) a dvě hodiny PČ (D. Kuczmanová)

                                       Pč                                Vv

ZÁŘÍ                            21.                                14.

ŘÍJEN                         12., 26.                        5., 19.

LISTOPAD                 9., 23.                         2., 16., 30.

PROSINEC                7., 21.                           14.

LEDEN                       11., 25.                         4., 18.

 

 

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

V týdnu od 20. do 23. září 2021 na naší škole oslavíme Evropský den jazyků.
Proběhne v hodinách cizích jazyků na téma Olympijské hry v Tokiu.

31. 08. 2021

Šípky sbírejte červené, tvrdé a bez stopek.
Přinesené plody odevzdejte v přízemí školy a množství nahlaste tř. učitelce.

Sběr končí dne 8. 10. 2021

31. 08. 2021

Od 1. 9. 2021 opět sbíráme starý papír. 
Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme.
 

Květinový den

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2021 (25. ročník)
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha

Kytičky pro rok 2021:

Barva stužky: zelená
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20 Kč

Hlavní téma letošní sbírky:  Nádory ledvin, močového měchýře a prostaty – možnosti prevence

Cíle sbírky:

Preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi.
Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

E-kytičky (dárcovské SMS):

Posláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777  můžete koupit e-kytičku a podpořit tak Český den proti rakovině. Cena DMS je 30 / 60 / 90 Kč, LPR Praha obdrží 29 / 59 / 89 Kč. Pomáhat nám můžete také pravidelně každý měsíc odesláním  DMS TRV KVET 30 nebo DMS TRV KVET 60 nebo DMS KVET 90.

Více informací o e-kytičkách najdete na www.cdpr.cz/dms.

Předem děkujeme za podporu!

Číslo sbírkového účtu:

Na sbírkový účet Českého dne proti rakovině  65 000 65 / 0300 je možné přispívat až do konce listopadu 2021.
Celoročně můžete podpořit projekty Ligy proti rakovině příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300.

Za každý příspěvek předem děkujeme!

 

Divadelní představení Lucerna

Ve čtvrtek 9. září se žáci osmých a sedmých ročníků společně vypravili na divadelní představení do Mahenova divadla. Zde jsme zhlédli poutavou pohádku Lucerna z spisovatele a dramatika Aloise Jiráska.

Autor nás zavedl nejprve do mlýna, kde žije hrdý, svobodný mlynář se svými rodiči a sirotkem Haničkou. V této době přijíždí na zámek kněžna, která si vyžádá, aby ji mlynář doprovodil k zámečku v hustém lese, neboť to je jeho jediná povinnost vůči panstvu. I když nerad, poslechne a odchází. Zlý a hamižný správce využije nepřítomnosti mlynáře a chce si Haničku odvést na zámek, aby mu sloužila. Naštěstí Hanička utíká pryč a schová se ve staré lípě. Zde na ni čeká vodník Michal, kterému se také líbí. Když se mlynář Libor dozví o všech nekalých úmyslech ohledně Haničky, rozzlobí se a kněžnu obviní, že jej schválně vylákala z mlýna pryč. Kněžna se nermoutí, ale naopak pozná, že mlynář je čistého srdce. Rozbije Lucernu, která v sobě nesla onu povinnost, zakáže skácet lípu a vše se v dobré obrátí.

Po velmi dlouhé době jsme mohli hodiny českého jazyka podpořit silným, kulturním zážitkem, kterým včerejší představení bylo. Zájem žáků o divadlo byl ohromný, poptávka o mnoho převyšovala nabídku. Nezbývá nám než doufat, že covid je za námi, a těšit se na další exkurze, akce, výlety,…