Ve čtvrtek 28. března se žáci 1. stupně v rámci projektu věnovali zdravé výživě. Různými aktivitami určovali zdravé a nezdravé potraviny, poznávali, které tělu prospívají. Vyhledávali informace o méně známých druzích ovoce a zeleniny. Tvořili potravinovou pyramidu a vhodné jídelníčky. Vyzkoušeli si spolu s rodiči připravit zdravou svačinku a své výtvory také nafotili. Do připravených šablon dokreslovali obličej z ovoce a zeleniny. I úkoly na pracovních listech byly zaměřené na zdravý životní styl. Starší žáci chystali ovocné a zeleninové saláty v naší kuchyňce.
Ke zdravému životnímu stylu patří také sport. Děti to ví, protože většina z nich se věnuje různým pohybovým aktivitám.

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol. Každých 14 dní děti dostávají zdarma ovoce, zeleninu a mléčný výrobek. I to přispívá k tomu, že se nezdravé svačinky částečně vyměnily za zdravé.