V sobotu 30. března se naše škola přidala k akci s názvem Obnova sadu za kaplí sv. Jakuba v Ivančicích. Původní třešňový sad vysadili v roce 1934 obyvatelé Ivančic, ale od té doby už uplynula spousta let a stromy postupně uschly nebo byly vykáceny. Proto si organizace i jednotlivci mohli nové stromy adoptovat a vlastnoručně  třešně vysadit. Celá akce se nesla v pohodovém duchu. Na místě hrála hudba, kdo chtěl, mohl po práci chvíli posedět a popovídat si se známými nebo jen odpočívat a užívat si příjemného počasí. Radost jsme měli z některých žáků, kteří neváhali přiložit ruku k dílu. Terén byl hodně tvrdý a kamenitý, ale přece jen se nakonec podařilo vykopat dostatečně hlubokou a širokou jámu. Do ní jsme nasypali lepší zeminu, promíchali s hydrogelem, který má zajistit delší působení vláhy. Potom už jen stačilo pořádně prolít vodou, zahrnout další vrstvou hlíny a upevnit opěrné sloupky pro stabilitu stromu. Vykopané kameny jsme vyskládali kolem stromu a celkově ještě upravili jeho okolí. Na závěr byl strom opatřen cedulkou s názvem školy a doplněn certifikátem, který si vystavíme ve škole. Nám nezbývá, než stromu popřát hodně sil do růstu v kamenitém podloží a jednou, až třeba vyšlapeme kopec až nahoru, využijeme jeho stínu nebo plodů k občerstvení. Ale to až za pár let. Děkuji žákům za jejich práci a čas, sladká odměna je nemine.

Jitka Tesáčková