Zima pomalu končí a s tím přichází jarní termín největší dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko vznikla spojením mezinárodní kampaně Ukliďme svět! (Clean Up the World), organizované v ČR Českým svazem ochránců přírody již od roku 1992, a projektu Ukliďme Česko, který před několika lety začal organizovat spolek Ekosmák.

Cílem kampaně je čištění životního prostředí a šíření osvěty zodpovědného vztahu k přírodě.
Do úklidových akcí se zapojila také naše škola. Úklid bereme zodpovědně, zapojujeme téměř všechny žáky a tím je také učíme vztahu k přírodě.

V úterý 19. března vyrazili žáci osmých a devátých tříd na Rénu, kde shrabovali popadané listí a odnášeli suché větve na velké hromady a do kontejneru. V pátek 22. března se k nim přidali žáci pátých a šestých tříd, kdy rozděleni do skupin, postupně prošli celé okolí Rény, rozhledny i divadla a posbírali asi 20 pytlů s odpadem, který do přírody jistě nepatří.

Žáci 6. B třídy se postarali o úklid kolem naší školy. Vyhrabali suchou trávu, posbírali odpadky a zametli všechny chodníky.

Za naši školu se této dobrovolnické akce zúčastnilo asi 180 žáků, kteří tímto krokem přispěli k úklidu známé části Ivančic a doufám, že si odnesli i poznatky o ochraně životního prostředí.

Všem žákům děkuji za pomoc a přiloženou ruku k dobře odvedené práci. Jste šikulky !!!

Mgr. Štorková Jitka