Žáci naší školy chodí pravidelně na technické kroužky do dílen SŠ DOS Moravský Krumlov. Cílem je také přiblížení nových trendů ve všech oblastech technického vzdělávání žákům základních škol. Naše děti navštěvují kroužky se zaměřením na 3D tisk, TurboCAD, automechanik, zpracování kovů (obraběč, zámečník) a truhlář. S radostí sleduji jejich pokroky. Ať už se jedná o čím dál pokročilejší modely v 3D tisku, komplexní výkresy TurboCAD nebo praktické  výrobky dílen. Podívejte se na poslední výrobek Vojty Sobotky. Je patrné, že cíl kroužků se daří plnit a děti mají možnost získat praktické zkušenosti v technických dílnách již na ZŠ. Těším se na další výrobky ve 2. pololetí.

Mgr. Pavel Procházka