Zájemci o historii se sešli v dějepisné učebně, přišli soutěžit ve školním kole dějepisné olympiády. Konal se již 48. ročník soutěže mladých historiků na téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace”. Zúčastnili se žáci i žákyně z 8. a 9. tříd. Museli si poradit s mnoha okruhy souvisejícími s cestováním v různých podobách. Nejvíce otázek bylo zaměřeno na zámořské objevy a cesty za poznáváním. Mnohé úkoly byly doplněny obrázky a testovými otázkami, kde žáci volili správnou odpověď z nabídnutých možností. Nejlépe si s úkoly poradili:

1. místo Martin Procházka 9. A
2. místo Ondřej Adam 8. B
3. místo Matěj Budil 8. A

Pochvala za snahu a účast patří také všem zúčastněným z 8. a 9. tříd.

V okresním kole soutěže nás zastupoval žák 9. A MARTIN PROCHÁZKA. Obstál v náročné konkurenci nejen ostatních základních škol, ale i gymnázií. Stal se úspěšným řešitelem a umístil se na obdivuhodném 8. místě.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

R. Blažková, vyuč. D

Fotografie umístěna na web se souhlasem zákonného zástupce