V pondělí 17. 12. si třída 7. B v rámci projektu, který naše škola realizuje ve spolupráci se Školní jídelnou Ivančice 100 let společně, připravila pro své menší spolužáky výstavu vánočních tradic a jídel. Akce se uskutečnila v kuchyňce a navštívili ji všichni žáci prvního stupně. Šikovná děvčata ze 7. B zde prezentovaly známé i méně známe tradice našich Vánoc. Žáčci se předháněli, aby odpovídali na otázky, vesele si zpívali koledy a debatovali o svých tradicích u sebe doma. Mezi nejběžnější patřilo zapalování adventního věnec, rozkvétání barborky, Tři králové, odlévání olova, schovávání si rybí šupiny, krájení jablka atd. Dále děti mohli ochutnat cukroví a vánočku, kterou jim upekly paní kuchařky ze školní jídelny. Na výstavě nechyběl i prostřený vánoční stůl. Krásné

Vánoce přeje 7. B