Třídní učitelka:
Mgr. Pavla Kittlerová
Telefon do kabinetu:
546 451 583
E-mail:
kittlerova.p@zsvm.cz
Konzultační hodiny 1. pondělí v měsíci, jinak po telefonické domluvě.
25. 09. 2019

Říjen

8. – 14. 10. Výtvarná soutěž „O nejhezčího draka“, práce dětí v hodinách Pč  a Vv.

18. – 19. 10. Den otevřených dveří

28. 10. Státní svátek

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. a 1. 11. Ředitelské volno

 

09. 10. 2019

Pomáháme nemocným dětem

Od středy 9. 10. si budou moci zájemci zakoupit u tř. učitelky náramek s obrázky za 50 Kč nebo klíčenku za 40 Kč. Zakoupením výrobku přispějí nemocným dětem prostřednictvím Fondu Sidus.

 

30. 09. 2019

Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny rodiče, školou povinné, známe i neznámé. Přijďte si v pátek 18. 10. nebo v sobotu 19. 10. prohlédnout naši školu.

Těšíme se na vás.

 

 

30. 09. 2019

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje
ředitelské volno
na čtvrtek 31. října
a pátek 1. listopadu 2019
z důvodu rekonstrukce technologického zařízení kotelen v budovách školy

Školní družina nebude v provozu.
V případě zájmu o celodenní hlídání můžete využít nabídku dětského klubu O děti postaráno,
kde se závazně nahlásíte do 11. 10. 2019, e-mail: kancelar@odetipostarano.cz

 

02. 10. 2019

Sběr kaštanů a žaludů


Milí žáci,
lesní zvířátka čeká opět mrazivá zima,  proto vás prosí o pomoc.

Zapojte se do sběru kaštanů a žaludů a nasbírané plody přineste do školy. Větší množství přinesených plodů můžete přinést za budovu 2. stupně na Růžové ulici (dozadu ke kotelně vedle hřiště). Odtud pak budou odvezeny do hájovny. Zvířátka si na nich v zimě určitě ráda pochutnají.

Sběr bude probíhat do 22. listopadu.

 

09. 10. 2019

Sběr papíru

Od 2. 9. 2019 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.
Děkujeme.
30. 09. 2019

Skupinová práce v hodině prvouky

To, co jsme se naučili v hodině prvouky – dopravní předpisy, dopravní značky, čísla záchranných složek – přenášíme pomocí pastelek na výkresy a vytváříme rozličné křižovatky a dopravní situace.