Třídní učitelka:
Mgr. Blanka Valnohová
Telefon do kabinetu:
546 451 583
E-mail:
valnohova.b@zsvm.cz
 

Prosinec

13. 12. Vánoční jarmark, 12.00 – 18.00

14. 12. Vánoční jarmark, 9.00 – 12.00

18.12. Vánoční vystoupení žáků dramatického kroužku

v 9.30 hod. na MěÚ a v 10.30 hod. v penzionu

18. 12. budou naposledy vydávány obědy ve školní jídelně v tomto kalendářním roce.

20. 12. Vánoční besídka, 8.00 – 9.40

20. 12. Pohádka v kině Réna – Když draka bolí hlava (50 Kč)

21. 12. Ředitelské volno

24. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

3. – 4. 1. Ředitelské volno

7. 1. Zahájení výuky

04. 12. 2018

Vánoční jarmark

Přijďte se za námi vánočně naladit, zazpívat si s dětmi koledy a něco malého nakoupit. Tradiční jarmark proběhne ve čtvrtek 13. prosince od 12.00 do 18.00 hodin a v pátek 14. prosince od 8.00 do 13.00

Otevřít pozvánku

15. 11. 2018

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno

na pátek 21. prosince 2018,
čtvrtek 3. a pátek 4. ledna 2019

z důvodu rekonstrukce technologického zařízení školní jídelny.

Školní družina nebude v provozu. V případě zájmu o celodenní hlídání zdarma můžete využít nabídku dětského klubu O děti postaráno.

09. 11. 2018

Sběr pomerančové kůry

Dne 12. listopadu bude zahájen sběr pomerančové kůry.

Kůru noste usušenou a zváženou třídní učitelce,

množství zapište do deníčku.

Sběr bude ukončen 12. 4. 2019.

Děkujeme.

05. 12. 2018

Mikuláš u prvňáčků

Ve středu 5.12. nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Jejich hluk na chodbě a bušení na dveře nás trochu vyděsil, ale ve třídě na nás byli hodní. Sice nás čerti trošku zašpinili svou pekelnou špínou, ale nakonec všechny děti dostaly ovoce a balíček se sladkostmi. Jen někteří „čertíci“ z naší třídy museli říct básničku nebo zazpívat písničku.

Ale odteď už budou určitě všichni hodní!

04. 12. 2018

Čertíci

V pracovních činnostech jsme vyráběli malé papírové čertíky na špejlích. Procvičili jsme si opět skládání papíru, stříhání a lepení. Práce se nám vydařila.

19. 11. 2018

Cesta do Slabikářova

Začátek školního roku utekl jako voda a už během prvních měsíců udělali všichni prvňáčci veliký kus práce, díky kterému se naučili spoustu nového.

V českém jazyce již znají 9 písmen a čtou nejen písmena, ale i slabiky, slova a krátké věty s nimi. Poznají, která písmena psací a tiskací k sobě patří, určí 1. písmeno i slabiku ve slově, píší i skládají písmena na kartičkách podle zadání a skládají už ze známých písmen i jednoduchá slova. Umí také vytleskat a spočítat slabiky ve slově.

Po ukončení učebnice Živá abeceda děti „procházely“ cestu do Slabikářova, kde plnily úkoly zaměřené na tyto činnosti. Na konci cesty čekal na každého nový Slabikář, na který se děti moc těšily. Pokud jim nadšení z poznávání všeho nového a píle vydrží, budou z nich brzy opravdoví čtenáři.

13. 11. 2018

Ježci

V hodinách pracovních činností jsme vyráběli ježky z papíru. Některým dětem dalo skládání papíru do „harmoniky“ pořádně zabrat, ale i přesto si téměř všichni zvládli barevného ježka vyrobit.

8. 11. 2018

Barevný podzim v matematice

I počítání může být zábavné. Zvlášť, když ze správně vypočítaných příkladů vznikne krásný podzimní obrázek. Ten tvořily děti ve skupinách, každý přispěl svou částí ke společnému dílu. Ale nejdříve musel správně vypočítat své příklady a podle zadání jednotlivé dílky vymalovat. Děti si tak uvědomily, že ve skupině dokážou udělat více práce než samostatně. Ale musí každý pracovat zodpovědně, aby nepokazil společné dílo ostatním.

7. 11. 2018

Domečky pro skřítky

Na Réně děti využily svou bohatou fantazii a šikovné ruce při stavění domečků pro skřítky.

Tato práce ve skupinách se všem moc líbila.

 

7. 11. 2018

Jak sportujeme

Pohyb mají děti rády, proto se každý týden těší na hodiny tělesné výchovy.

6. 11. 2018

Podzimní stromy

 

01. 11. 2018

Podzimní strom

V hodině výtvarné výchovy jsme vytvořili společný velký obrázek podzimního stromu, na který jsme otiskli nabarvené listy.

 

25. 10. 2018

Ovoce a zelenina

V prvouce jsme se učili poznávat nejznámější druhy ovoce a zeleniny. Rozdělovali jsme je do skupin, určovali jejich význam i využití a pokusili jsme se poznat některé druhy také podle hmatu, chuti a čichu. Tyto aktivity jsme zakončili velkou společnou ochutnávkou.

Děkuji rodičům za spolupráci při přípravě ovoce a zeleniny dětem do školy.

 

24. 10. 2018

Papíroví draci

V hodině pracovních činností jsme vyráběli pestrobarevné papírové draky.

23. 10. 2018

Ovoce

Trhanou papírovou koláží jsme na výkres tvořili zátiší s ovocem.

22. 10. 2018

Vyhodnocení sběru šípků

Do sběru šípků se zapojili z naší třídy 4 žáci.

Děkujeme.

19. 10. 2018

Ivančice - město, kde žiji

V rámci projektu o našem městě jsme si povídali o významných ivančických rodácích, herci V. Menšíkovi a malíři A. Muchovi. Během vycházky jsme poznávali okolí školy, důležité budovy i některé památky.

 

17. 10. 2018

Vycházka do lesa

Ve středu 17. října jsme šli na vycházku do lesa. U odpočívadla s názvem Ptačí hotel na nás čekal pan Lang, ředitel Městských lesů Ivančice. Učil nás poznávat některé druhy stromů podle listů a jehličí. Povídali jsme si také o volně žijících zvířatech na obrázcích a pojmenovávali zvířecí rodiny. Počasí nám přálo a tak pro nás bylo toto dopoledne příjemným zpestřením. Děkujeme panu Langovi za ochotu a trpělivost.

 

16. 10. 2018

Podzimní listy

V hodinách výtvarné výchovy jsme pracovali s nasbíranými listy. Nejdřív jsme vytvořili frotáž, kterou jsme domalovali vodovými barvami v podzimních tónech. Potom jsme otiskovali listy obarvené temperovými barvami.

9. 10. 2018

Divadelní představení

V úterý 9. října jsme navštívili brněnské Divadlo Radost, kde nás Anče, Kuba, hajný, Trautenberk a Krakonoš pobavili ve známých Krkonošských pohádkách.

02. 10. 2018

Astry

Písmeno A už známe. Navázali jsme na ně i ve výtvarné výchově a nakreslili jsme rozkvetlé astry.

 

27. 09. 2018

Nábor na kopanou

Ve čtvrtek 27. 9. jsme se zúčastnili sportovního dopoledne na stadionu FC Ivančice na Malovansku. Děti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely nejen práci s míčem, ale i další pohybové aktivity. Za své výkony dostaly medaile a sladkou odměnu.

25. 09. 2018

Modelujeme první písmena

Modelujeme z plastelíny písmena M, A. Umíme vytvarovat i předměty, zvířata či osoby, které na dané písmeno začínají.

20. 09. 2018

Poznáváme první písmeno

Poznali jsme písmeno M. Už víme jak vypadá, umíme ho najít, přečíst a takto jeho tvar napodobujeme svým tělem.

18. 09. 2018

Co nás baví a zajímá?

V hodině výtvarné výchovy jsme kreslili vše, co nás baví a co se nám líbí.

11. 09. 2018

Den, kdy svítí světlušky

V úterý 11.9. jsme si mohli vyzkoušet, jak těžké to mají nevidomí lidé. Se zavřenýma nebo zavázanýma očima jsme kreslili, zapínali knoflíky i zip, nalévali vodu do kelímku, házeli míček na cíl, chodili po překážkové dráze nebo určovali předměty a geometrické tvary pouze pomocí hmatu.

31. 08. 2018

Sběr papíru

Od 4. 9. 2018 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme

31. 08. 2018

Recyklohraní

Od 4. 9. 2018 můžete odevzdávat vybité baterie a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.

31. 10. 2018

Vši

Ve škole se vyskytly vši. Prosím, kontrolujte dětem vlasy.

Postup při výskytu vši dětské naleznete zde.
Děkuji.