Třídní učitelka:
Mgr. Klára Vacková
Telefon do kabinetu:
546 451 583
E-mail:
vackova.k@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Zuzana Muchová, Lukáš Kabelka