Třídní učitelka:
Mgr. Lenka Bílková Teclová
Telefon do kabinetu:
546 419 274
E-mail:
bilkova.l@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Vašek Růžička
Třídní kniha:
Martin Procházka
27. 05. 2019

Meine Ferien

V hodině německého jazyka jsme si zavzpomínali na zážitky z minulých prázdnin. Výsledkem byl projekt Meine Ferien. Procvičili jsme si tvoření minulého času a časových předložek.

 

28. 04. 2019

Plán na květen

31. 5.    Den dětí – program pro MŠ a 1. stupeň, park Réna

Prosím o zaplacení doplatku 600 Kč za školní výlet do 7. 6. 2019.

16. 05. 2019

Květinový den

 

Ve středu 15. května se opět po roce ve všech našich větších městech objevily žluté květy měsíčku lékařského, který je už dvacet tři let symbolem prevence rakoviny. Svými dvaceti korunami do pokladny jsme mohli přispět na výzkum a léčbu této nemoci. Prodejem symbolického kvítku se za uplynulých 23 let shromáždilo a následně rozdělilo přes 310 milionů korun. Sbírka je největší preventivní akcí v České republice, která seznamuje s možnostmi nádorové prevence.

Naše životy ohrožují mimo jiné přejídání, nedostatek pohybu a zvláště kouření. Od doby, kdy se cigarety začaly masově vyrábět (r. 1880), zahubily více lidí než obě světové války. Letošní kampaň byla zaměřena na karcinom plic. Ročně onemocní rakovinou plic 7000 lidí, 5000 zemře. Přitom 80-90% pacientů s tímto onemocněním jsou kuřáci!

Letos se už tradičně zapojila i naše škola. Žáci devátého ročníku celé chladné středeční dopoledne nabízeli kolemjdoucím květ spolu s letáčkem a informací o letošním zaměření sbírky. Celkem se jim podařilo vybrat úctyhodnou částku 19 209 Kč.

Velké poděkování patří především Jasmíně, Hance, Sabče, Pavlovi, Tadeášovi a Vaškovi.

Díky, podpořili jste dobrou věc!

 

06. 05. 2019

Sběr léčivých bylin

Od 5. 5. 2019 do 13. 6. 2019 sbíráme následující byliny

  • květ hluchavky bílé, lípy srdčité a bezu černého
  • list jahodníku obecného, smetánky lékařské a kopřivy dvoudomé.

 

24. 04. 2019

Školní výlet

HORNÍ DUNAJOVICE (24. – 26. června)

Ubytování: Penzion Přehrada, Horní Dunajovice – pokoje se sociálním zařízením

Stravování: V penzionu budou zajištěny snídaně a teplé večeře. Na pondělí 24. 6. také oběd.

Doprava: linkovými autobusy a vlaky (doprava nebude objednána předem)

Cena: 1200 Kč

S sebou:

– vhodné oblečení vzhledem k počasí (včetně deštivé varianty)

– vhodná obuv i na pěší výlety, přezutí do penzionu

– toaletní potřeby, ručník

– plavky (možnost koupání na malé pláži hned u penzionu)

– drobné občerstvení dle uvážení

– peníze

– nutné léky (v případě dlouhodobého či trvalého užívání)

Program:

  1. 6. – sraz v 9:25 u Besedního domu v Ivančicích – odjezd autobusem v 9:40 směr Horní Dunajovice
  1. 6. – výlet do Znojma, procházka městem, dle možností návštěva podzemí, oběd ve městě
  1. 6.  – snídaně, odjezd 11:06 směr Ivančice – návrat do Ivančic cca 12:30

Po příjezdu do Ivančic akce končí.

Platba:

Pro rezervaci místa je nutné zaplatit nevratnou zálohu ve výši 600 Kč do 20. 4. 2019!!! Druhou polovinu částky je třeba doplatit do 7. 6. 2019.

29. 01. 2019

Odpolední vyučování ve 2. pololetí

Rozpis odpoledního vyučování ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

9. A – středa Vv (K. Novotná Kudrnová), Pč (O. Bureš)

                            Vv                        Pč

KVĚTEN          29.                       22.

ČERVEN          12.                        5., 19.

25. 04. 2019

Matematika v praxi

Dne 25. 4 . jsme v hodině matematiky vyrazili ven. Chtěli jsme si ověřit, jak funguje matematika v praxi. Konkrétně jsme si ověřovali, jak díky podobnosti můžeme vypočítat výšku daného objektu. Potřebovali jsme k tomu, aby svítilo slunce, ukazovátko (propisku) a metr.Princip je založen na poměru stínu dvou objektů a jejich výšek. Nejprve jsme počítali výšku jednoho ze spolužáku, poté kontejner na papíry apod. Po zvládnutí a osvojení si postupu jsme vypočítali i výšku budovy školy.

29. 03. 2019

Nicholas Winton – Síla lidskosti

Ve středu 17. dubna se žáci zúčastnili projekce dokumentárního filmu „Nicholas WintonSíla lidskosti“. Promítání dokumentu předcházela krátká příprava ve škole, kde si všichni připomněli, kdo Nicholas Winton vlastně byl a proč se jedná o tak významnou osobnost, která je i v současnosti hodna obdivu. Načerpané informace si shrnuli formou pracovního listu. Žáci byli díky tomu připraveni i na debatu, jež následovala po projekci filmu a jejich dotazy byli mnohdy věcné a velmi zajímavé.

„Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem mohl, abych pomohl.“ N. Winton

 

 

 

 

 

11. 04. 2019

Bezpečnostní upozornění

Vážení rodiče,

vzhledem k bezpečnosti Vašich dětí při pobytu ve škole Vás prosíme o dodržování pravidel při vstupu do školy. Tato bezpečnostní opatření proti vniknutí cizích osob do budovy školy jsou nezbytná a vztahují se na budovy 1. stupně, 2. stupně i školní družiny. Pokud děti do školy doprovázíte, nebo si je po vyučování vyzvedáváte, vyčkejte na ně, prosím, před budovou školy na školním dvoře.

Pokud budete chtít navštívit třídní učitelku/třídního učitele, zazvoňte na příslušný zvonek u vchodu do budovy a vyčkejte jejich příchodu.

Budova školy je pro žáky otevřena denně od 7.30 do 8.00 hod. a od 11.40 do 14.00 hod., kdy u vchodu probíhá dohled pracovníků školy. V době výuky je budova uzavřena, v případě kontaktu se svými dětmi využijte možnost zazvonit u vchodu na vyučující a vyčkat jejich příchodu.

Děkujeme Vám za dodržování bezpečnostního režimu a prosíme o trpělivost, pokud budete muset čekat na otevření dveří. Je naším společným záměrem, aby škola byla bezpečným místem.

 

  Lenka Vokurková, ředitelka školy

 

02. 04. 2019

Pozitivně a beze slov

Slohový útvar CHARAKTERISTIKU jsme uzavřeli společnou aktivitou, která nás bavila, pobavila i zabavila. Na zádech jsme měli přišpendlený prázdný list papíru se svým jménem a v ruce psací potřeby. Během pěti minut jsme spolužákům psali na jejich list charakterové vlastnosti. Vysloveny byly dvě podmínky. První – psát pouze POZITIVNÍ VLASTNOSTI, druhá – BEZE SLOV, v absolutní tichosti. Zvládli jsme to úplně všichni. Nakonec jsme se na závěr hodiny dozvěděli, jak pozitivně na nás spolužáci nahlížejí. A bylo to příjemné.

27. 03. 2019

Projektový den Čtenářské gramotnosti

Ve čtvrtek 21. března, v první jarní den, se uskutečnil již druhý projektový den zaměřený na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Co je čtenářská gramotnost? Porozumění psanému textu, jeho používání a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů a rozvoje vědomostí.

Tématem letošního projektového dne byla kniha Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Na začátku se žáci krátce seznámili s autorovými životními osudy a v krátkém kvízu si vyzkoušeli, zda si zvládnou zapamatovat nejdůležitější informace a zajímavosti. Potom se jednotlivé skupiny pustily do práce na svých projektech. Vyzkoušeli si metodu Pětilístku a práci s klíčovými informacemi v textu při tvorbě charakteristiky Malého prince. Deváťaci poté zpracovávali úvahu na základě vybraných citátů z knihy. Posledním úkolem bylo zpracování komiksu. Každá skupinka obdržela vykopírovaný příběh o setkání Malého prince s králem, domýšlivcem, pijanem, podnikatelem, lampářem a zeměpiscem. Tuto příhodu měli zestručnit, vybrat z ní podstatné věci a dokončit ji podle svého mínění. Skončí špatně? Nebo dobře? To už záleželo jen na nich samotných.

Podtrženo a sečteno – projektový den se moc povedl.
Žáci skvěle pracovali a ani si neuvědomovali, že se spoustu nových věcí naučili.

27. 03. 2019

Vila Tugendhat

Vybraná žáci 8. a 9. tříd navštívili jeden ze nejznámějších symbolů Brna – slavnou Vilu Tugendhat. Vila Tugendhat v Brně je ojedinělým funkcionalistickým dílem německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, který v roce 1928 vypracoval návrh stavby na zakázku manželů Grety a Fritze Tugendhata. V roce 2001 byla Vila Tugendhat zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO.

Exkurze byla velmi zajímavá a bohatá na nové informace pro žáky i samotné vyučující. I počasí se nakonec alespoň na chvíli umoudřilo a umožnilo nám i prohlídku nádherné zahrady, která ke světoznámé stavbě neodmyslitelně náleží.

06. 09. 2018

Sběr papíru

Od 4. 9. 2018 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme
06. 09. 2018

Recyklohraní

Od 4. 9. 2018 můžete odevzdávat vybité baterie a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.