Třídní učitelka:
Mgr. Lenka Bílková Teclová
Telefon do kabinetu:
546 419 274
E-mail:
bilkova.l@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Vašek Růžička
Třídní kniha:
Martin Procházka
08. 02. 2019

Umění a věda za I. republiky

Ve výuce dějepisu jsme uzavřeli kapitolu československých dějin v období meziválečném hodinou referátů. Žáci se dobře připravili, aby se navzájem seznámili s úspěchy a pokrokem ve 20. a 30. letech v Československu a v celé Evropě. Zněla jména slavných umělců, malířů, sochařů, architektů, ale i vědců, kteří svými díly, objevy a vynálezy zlepšili život nás všech. Mnoho zajímavých informací nám obohatilo celkový pohled na dějiny 1. poloviny 20. století. Všem žákům patří pochvala za přípravu a interpretaci svých prací.

05. 02. 2019

Přihlášky na střední školy

V pondělí 4. 2. 2019 byly všem žákům (mimo absencí) rozdány dva výtisky Přihlášek na SŠ.

Vyplněné dokumenty odevzdejte Mgr. Daně Špidlíkové nejpozději do pátku 22. 2. 2019.

Společně se Zápisovým lístkem, který Vám bude předán ve škole, odevzdáte do 1. 3. 2019 přihlášky

na konkrétní SŠ.

03. 02. 2019

Umíme propojit sloh s literaturou

Poslední hodinu českého jazyka v 1. pololetí jsme si vyzkoušeli propojit vše, co umíme. Nejdříve jsme zhlédli Krkonošskou pohádku. Bez zadaného úkolu. Nevěděli jsme, co nás čeká. Potom rozdělení do skupinek, to máme rádi. Losování úkolů – charakteristika postav. Skupinové zpracování popisu postavy. Vše tajné, aby ostatní netušili, koho charakterizujeme. No a nakonec společné předčítání a hádání. Zvládli jsme to skvěle, dokonce i zábavně. Jsme přece deváťáci!

 

31. 01. 2019

Plán na únor

 

 

11. – 15. 2.  Jarní prázdniny

19. 2.   Školní kolo recitační soutěže

Od 1. 2. je třídní učitelkou Mgr. Lenka Bílková Teclová, která bude nově vyučovat osobnostní a sociální výchovu. Ke změně vyučujícího dochází také v chemii, zeměpisu a pracovních činnostech. Výuku převezme Mgr. Ondřej Bureš. Hudební výchovu od 2. pololetí vyučuje Mgr. Zuzana Schmidová.

29. 01. 2019

Odpolední vyučování ve 2. pololetí

Rozpis odpoledního vyučování ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

9. A – středa Vv (K. Novotná Kudrnová), Pč (O. Bureš)

                            Vv                        Pč

ÚNOR               20.                       6., 27.

BŘEZEN          6., 20.                 13., 27

DUBEN            3., 17.                  10., 24.

KVĚTEN          15., 29.                22.

ČERVEN          12.                        5., 19.

29. 01. 2019

Učíme se mluvit anglicky

V hodině angličtiny jsme si vyzkoušeli aktivitu zaměřenou na mluvení. Největším problémem totiž je poslouchat sebe, jak mluvíme cizím jazykem bez obav z toho, že děláme chyby. Abychom si na toto časem zvykli a bylo to pro nás přirozené, zkusili jsme poslouchat jeden druhého a říct několik vět na vybrané téma pouze s minimální přípravou.

29. 01. 2019

Írán - zahalená krása

V pondělí 28. 1. jsem navštívili v kině Réna výukový program Írán – zahalená krása. Během dvou hodin jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o této nepříliš navštěvované zemi a historky z každodenního cestovatelského života nás zaujali i pobavili.

 

26. 01. 2019

Dějepisná olympiáda

Zájemci o historii se sešli v dějepisné učebně, přišli soutěžit ve školním kole dějepisné olympiády. Konal se již 48. ročník soutěže mladých historiků na téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace”. Zúčastnili se žáci i žákyně z 8. a 9. tříd. Museli si poradit s mnoha okruhy souvisejícími s cestováním v různých podobách. Nejvíce otázek bylo zaměřeno na zámořské objevy a cesty za poznáváním. Mnohé úkoly byly doplněny obrázky a testovými otázkami, kde žáci volili správnou odpověď z nabídnutých možností. Nejlépe si s úkoly poradili:

1. místo Martin Procházka 9. A

2. místo Ondřej Adam 8. B

3. místo Matěj Budil 8. A

Pochvala za snahu a účast patří také všem zúčastněným z 8. a 9. tříd.

V okresním kole soutěže nás zastupoval žák 9. A MARTIN PROCHÁZKA.

Obstál v náročné konkurenci nejen ostatních základních škol, ale i gymnázií. Stal se úspěšným řešitelem a umístil se na obdivuhodném 8. místě.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

20. 12. 2018

Věnuj mobil a pojeď do ZOO

Podpořte naše žáky ve sběrové akci Věnuj mobil a pojeď do ZOO. Za každý odevzdaný kus dostává škola body, které se mohou proměnit ve vstupenku do ZOO. Děkujeme

12. 11. 2018

Sběr pomerančové kůry

Kůru noste usušenou a zváženou třídní učitelce. Děkujeme. Více informací, proč pomáháme při sběru pomerančové kůry naleznete pod následujícím tlačítkem.

Pomerančová kůra

Pomerančová kůra slouží k výrobě kandovaného ovoce, používá se k dochucení cukrářských výrobků nebo jako zdobný potravní doplněk. Už méně známé je její léčivé působení. V pomerančové kůře je koncentrována mnoho cenných látek. Rozhodně se tak nedá považovat za jakýsi bezcenný obal nebo odpad.

Jak na nás působí

V pomerančové slupce je shromážděno mnoho léčivých látek. Velmi bohatá je například na obsah bioflavonoidů. Lidské tělo si tyto látky samo nedokáže vytvořit a proto je musí získávat z potravy. Bioflavonoidy jsou velmi důležité pro správnou funkci a kvalitu cév. Jsou také nezbytné pro optimální využití vitaminu C v organismu. Pomáhají chránit tělo před vnějšími vlivy, posilují imunitní systém a tím pozitivně ovlivňují řadu zdravotních problémů.

06. 09. 2018

Sběr papíru

Od 4. 9. 2018 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme
06. 09. 2018

Recyklohraní

Od 4. 9. 2018 můžete odevzdávat vybité baterie a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.