V úterý 22. května měli chlapci a děvčata možnost setkat se s lektorkou, která jim citlivým způsobem umožnila pochopit fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí. Vedla žáky k tomu, aby si uvědomili, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje.
Žáci prostřednictvím výchovně vzdělávacího programu získali základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojili si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopili souvislosti reprodukčního zdraví s budoucími úlohami matky a otce.
S pomocí lektorky děvčata pochopila menstruační cyklus, jako přirozenou součást života ženy.
Přednášející připravila děvčata na potřebnou změnu hygienických návyků, které souvisí s dospíváním a poskytla jim informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používání. Chlapci i děvčata získali prostřednictvím tohoto programu spoustu důležitých informací, které jim pomohou zvládnout složité období dospívání.

Jitka Tesáčková