ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Koryčany 3.4 - 6. 4. 2018

Projekt v českém jazyce ve slohu jsme zahájili rozdělením třídy na jednotlivé redakce, šéfredaktorka rozdělila témata a redakční týmy zpracovávaly stránku po stránce do školního zpravodaje. Šlo o časové rozvržení úkolů, dodržení slohového postupu v zadání a dokončení v daném termínu. Týmy velmi dobře spolupracovaly a přitom si všichni zopakovali slohové útvary, které jsme letos v ČJ probírali - vzniklo vypravování, zpráva, oznámení, dopis, popis pracovního postupu, popis děje. Současně se žáci obohatili o připomenutí vzájemných zážitků a vzpomínek ze čtyř společně strávených dnů v Koryčanech. A ti, co nejeli, vytvářeli fotoseriál s titulkováním a psali „Co by bylo, kdyby…“ se školy v přírodě mohli zúčastnit. Tím si krásně zopakovali v současné době probíraný podmiňovací způsob slovesný.

Vše zvládli zpravodajové na jedničku, a dokonce mají jistotu, že vzpomínky ze školy v přírodě nevymizí, jsou totiž zapsány černé na bílém.

uč. ČJ R. Blažková

Obsah ČASOPISU

Popis koně
Hnízdo
Dopis (otevřený) paní ředitelce
Lasování
Komiksové titulkování
Plakáty z přírodnin
Co bylo, když bylo volno
Co by bylo, kdyby …