V pátek 16. února proběhl ve školní družině další ročník soutěže nazvané Šouparáda.  Ve třech netradičních disciplínách si děti vyzkoušely svoji rychlost, zručnost a rovnováhu. Závodilo se v těchto úkolech: skoku snožmo přes kartonové kvádry, stavbě pyramidy z kvádrů a projití slalomové dráhy s knihou na hlavě.

Nejzručnějšími a nejrychlejšími soutěžícími se staly Terezka Procházková, Ivetka Mrkvičková a Magdička Tesařová.

Odměnou byly nejen drobné ceny a sladkosti, na kterých si pochutnali i ostatní zúčastnění, ale i spousta legrace, kterou při zápolení prožili.