14. února slavíme svatého Valentýna, svátek lásky a vzájemného pochopení mezi lidmi. V tento den je zvykem poslat svým nejbližším a milovaným osobám květiny, sladkosti, dárky a pohlednice s nejčastější tématikou srdce a jiných symbolů lásky. Den svatého Valentýna pochází z anglosaských zemí. Jeho tradice byla obnovena v USA počátkem 20. století Walterem Scottem. K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají do českého prostředí. Na prvním stupni byla vyhlášena soutěž Nejkrásnější valentýnské přání. Děti přání vyráběly ve volných chvílích a postupně je přinášely do školy. V úterý svými hlasy rozhodli všichni žáci o vítězích soutěže.
Nejkrásnější valentýnku vyrobili
Adéla Tesáčková z 5. B, Adrianka Blažková ze 3. B a Pepík Kalousek z 2. B.

V rámci výuky jsme valentýnskou tématiku využili v hodinách českého jazyka, anglického jazyka, matematiky i prvouky.