Ve druhém lednovém týdnu se ve školní družině konal již VI. ročník tradiční Paralympiády. Úkolem této sportovní aktivity bylo uvědomit děti o tom, jak důležité je chránit si své zdraví, které u některých lidí není běžnou součástí života. Samotnému zápolení předcházela beseda o problémech lidí s tělesným postižením, aktivních sportovcích a vrcholových závodnících paralympiád.

Na ty nejmenší soutěžící čekaly tyto disciplíny:

  • kresba domečku tužkou v ústech
  • hádání pěnových písmen a čísel poslepu
  • sbírání geometrických tvarů poslepu
  • plazení se dráhou bez pomoci nohou

Po sečtení všech dosažených bodů byli vyhlášeni vítězové.

Tentokrát na stupních nejvyšších stanuli:

Filip Heřman, Ivetka Mrkvičková, Vendulka Komínková a Terezka Procházková

Druháci a třeťáci plnili úkoly, při kterých zdolávali dráhu a schody s přivázanýma nohama ke kamarádovi, stavěli poslepu věž,  kompletovali  a počítali poslepu drobné předměty, tančili na jedné noze a poslepu poznávali jednotlivé předměty.

Olympioniky z III.  oddělení čekaly tyto disciplíny:

kresba domečku poslepu  překonání překážkové dráhy poslepu pomocí hůlky rozvázání uzlu na šátku jednou rukou  vydržet co nejdéle skákat po jedné noze

Absolutním vítězem se stal Petřík Halámek, dobře si vedly i Anetka Křivánková a Nela Rausová. Protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, malou odměnu si zasloužili všichni, kteří se zapojili. Soutěžící děti si tak vyzkoušely, jak je mnohdy obtížné zvládnout zdánlivě lehké úkoly s určitým omezením.