Volba střední školy je obtížným životním rozhodnutím každého mladého člověka. Je třeba vzít v úvahu mnoho aspektů a proměnných. ZŠ V. Menšíka Ivančice proto nabízí několik podpůrných aktivit, které pomohou při volbě vhodného studijního nebo učebního oboru. Žáci naší školy jezdí pravidelně na Veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí v Brně, připravujeme tematická setkání a každoročně pořádáme pro žáky 8. a 9. ročníků burzu SŠ AMOS.

Letošní rok konal jubilejní 10. ročník této akce. AMOS se stal již tradiční akci v mikroregionu Ivančicko. Žákům z okolních škol je umožněna bezplatná přeprava do Ivančic a vstup na celou akci. V učebnách naší školy se prezentují zástupci nejen ze středních škol a gymnázií, ale také odborná učiliště a střední průmyslové školy. Letošní nabídka byla opět pestrá. Žákům se představili zástupci nejen místních středních škol – Gymnázia J. Blahoslava v Ivančicích a SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov s odloučeným pracovištěm v Ivančicích, ale i dalších středních škol z Brněnska, Znojma a z Třebíče. K vidění byli moravskokrumlovští umělečtí kováři přímo v akci, nabídky studia odborných předmětů a oborů různého zaměření, ale hlavně jsme touto akcí zajistili vycházejícím žákům a jejich rodičům nejaktuálnější informace o studiu, dnech otevřených dveří, o přijímacím řízení a možnostech dalšího uplatnění. Zastoupeny byly školy s různým zaměřením – gymnázia, informatika a výpočetní technika, služby, lékařství, potravinářství, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zahradnictví i chemie. Každá škola měla předem určenou třídu i s technickými požadavky pro svou prezentaci. Své studijní a učební obory prezentovalo 53 zástupců z 22 škol.

Letošní ročník burzy SŠ AMOS se konal dne 19. října a navštívilo ho 256 žáků 8. a 9. ročníků z okolních škol a ohlasy byly pouze pozitivní. Věříme, že touto akcí pomáháme všem vycházejícím žákům a jejich rodičům v důležitém rozhodnutí, které se týká jejich profesní budoucnosti. Přejeme šťastný výběr a následnou spokojenost s volbou střední školy!

  Mgr. Pavel Procházka