Dne 9. 10. 2017 se žáci pátých tříd zúčastnili projektu České spořitelny Depositum Bonum a mohli tak bezplatně navštívit VIDA science centrum Brno. Na žáky zde čekalo „vědecké“ prostředí, které obsahuje přes 150 exponátů, které jsou rozděleny do 4 hlavních témat: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Hlavní výhodou ovšem je, že žáci si mohou vše sami vyzkoušet.

Během pěti hodin strávených ve Vida centru jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to v srdci tornáda, jaké otřesy očekávat při zemětřesení nebo jaké to je, být „rosničkou“ a stát se hvězdou předpovědi počasí. Vyzkoušeli jsme si, jak těžké je unést kamaráda, jestliže jeho tělo bude bezvládné, jak funguje naše srdce, podívali jsme se do hlubin ucha a mnoho dalšího.

Žákům se expozice velmi líbila. Velkým přínosem výstavy bylo ověření teoretických znalostí, které žáci získávají ve škole ve výuce, v praxi!