5. října jsme se 6. A navštívili knihovnu. V literární výchově se budeme blíže seznamovat s četbou české i světové literatury a vysvětlovat si mnohé literární pojmy. Budeme také číst společnou mimočítankovou četbu a zaznamenávat si své čtenářské zážitky do vlastních čtenářských deníků. Ne všechny knihy však máme možnost si zakoupit nebo je máme doma, proto jsme se v naší knihovně obeznámili s elektronickým katalogem, který nám pomůže knihu, kterou hledáme, rychleji najít a můžeme si ji také vypůjčit domů. Je to výhoda, stát se členem knihovny a mít tak přístup k mnoha knihám, kterými si můžeme obohatit náš život. V knihovně bylo fajn, šesťáci se pěkně chovali, v besedě s kvízem byli aktivní a spolupracovali, snažili se správně odpovídat na otázky. Na závěr si mohli knihovnou sami projít, půjčit si časopis, knížku, encyklopedii, a dokonce se stát bezplatně novým členem knihovny, neboť naše exkurze připadla na TÝDEN KNIHOVEN. V tomto týdnu se totiž mohou noví čtenáři  zaregistrovat zdarma a mnozí žáci 6. A toho s radostí využili.

R. Blažková, uč. ČJ