Letošní Evropský den jazyků jsme na naší škole oslavili ve dnech 26. a 27. září a proběhl ve znamení velké rozmanitosti. Děti z 3. ročníku, které s cizím jazykem teprve začínají, se ve středu 27. září zapojily do projektového dne. Seznamovaly se s pozdravy a barvičkami a na toto téma tvořily své projekty.

My starší a zkušenější od 4. do 9. ročníku jsme byli nejprve v úterý 26. září v kině Réna na anglickém divadelním představení. Čtvrťáci na hře John and Mary – na motivy klasické pohádky Perníková chaloupka. V jednotlivých částech známého pohádkového příběhu děti sledovaly aktuální scénky ze života dvou sourozenců. Právě harmonický sourozenecký vztah, překonávající jakékoliv nástrahy a překážky, byl jedním z ústředních témat pohádky. V netradičním příběhu byla prostřednictvím dvou hlavních hrdinů do divadelního jazyka přetransformována témata jako úcta k rodičům, ochrana přírody či úcta ke starším. Ve středu 27. září pak děti na základě svých zážitků tvořily projekty.

Žáci 5. – 9. ročníku také v úterý dopoledne zhlédli hru Peter Black 2 na téma, které se bezprostředně dotýká nás všech a tím je hledání správného zaměstnání. Peter Black jakožto člověk z ulice, začíná svoji novou cestu za prací. Prochází sérií profesí a prací, při kterých podstupuje zkoušky vlastní osobnosti a vlastních možností. Nakonec je úspěšný a vše šťastně skončí. Tato hra byla motivací k následnému středečnímu projektovému dni. V něm si všichni připomněli evropské jazyky v bloku tří hodin projektové práce nad postavami zobrazujícími povolání, se kterými se v životě setkáváme. Připomněli si známá slovíčka a fráze a žáci nejvyšších ročníků se u toho určitě zamysleli nad výběrem střední školy, který je brzy čeká a souvisí s jejich budoucím povoláním.

Mgr. Jana Kračmarová