V pátek 22. září se naši čtvrťáci nesešli jako obvykle ve svých lavicích, ale na autobusové zastávce. Odtud jsme společně dojeli do Oslavan, kde jsme se v místní základní škole zúčastnili dopravní výchovy. Výuka to byla nejen zábavná, ale i velmi užitečná. Všichni se naučili poznávat dopravní značky a dodržovat předpisy pro cyklisty. Po teoretické části potom následovala samotná jízda na kole. Děti si vyzkoušely jízdu po křižovatkách a kruhových objezdech, dávání přednosti v jízdě i jízdu podle semaforů.

I přesto, že dodržování všech pravidel silničního provozu není vůbec jednoduché, byla výuka zajímavým zpestřením školního týdne a všichni odjížděli nadšení.