Naše škola je aktivně zapojena do dlouhodobého projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Jde o sběr baterií a následné třídění a recyklace. Intenzivně probíhá spolupráce mezi společností Ecobat, s.r.o. a Jihomoravským krajem, kteří vyhlásili soutěž RECYKLOBRANÍ 2017. Této soutěže se zúčastnilo 217 škol z Jihomoravského kraje. Naše škola nasbírala 604 kg baterií.

Tato soutěž měla tři kategorie:

K1 – Hodnocena byla absolutní hmotnost odevzdaných baterií
K2 – Hodnocena byla hmotnost odevzdaných baterií v přepočtu na počet žáků školy
K3 – Skokan roku. Hodnocen byl nárůst hmotnosti odevzdaných baterií v období leden až červen 2017 ve srovnání se stejným obdobím v roce 2016

Při příležitosti oslav Evropského dne recyklace baterií dne 25. 9. 2017 proběhlo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně slavnostní vyhlášení výsledků, kde jsme byli oceněni:

v kategorii K1 – 1. místo
v kategorii K3 – 1. místo

Získali jsme diplomy, poháry, výukové programy, knihy o přírodě, sladkosti. Všem sběračům gratulujeme.

www.recyklohraní.cz

Motto: Sbírejme dál, Ukliďme si svět!