Třídní učitelka:
Mgr. Renata Blažkova
Telefon do kabinetu:
546 451 277
E-mail:
blazkova.r@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Magdalena Tesařová, Kristýna Synková

30. 6. 2022

Přání

Milí páťáci, ještě jednou vám přeji krásné prázdniny. Pořádně si užijte volné dny. 

Děkuji vám za společné dva roky. Hlavně zůstaňte takoví, jací jste byli doposud. 

8. 6. 2022

Pomůcky 6. třída

SEZNAM POMŮCEK  DO 6. ROČNÍKU

Český jazyk:
1x linkovaný sešit formátu A4 č. 464 (60 listů)

1x linkovaný sešit formátu A4 č. 444 (40 listů)
3x slohový, domácí a literární sešit – linkovaný A5, č. 544 (40 listů),

 lepidlo, nůžky, složka vel. A4, průsvitka
Matematika:
1x nelinkovaný sešit A4 č. 460 (60 listů)

Lepidlo, nůžky, guma, tužka č. 3, rýsovací pomůcky – úhloměr, kružítko, pravítko s ryskou
Anglický jazyk:
1x linkovaný sešit A4 č. 464 (60 listů)

– lepidlo, nůžky, složka vel. A4, průsvitka
Zeměpis:
1x linkovaný sešit A4 č. 444 (40 listů).
Pokud ještě nemáte – doporučujeme zakoupit Školní atlas světa, žáci ho používají k přípravě na výuky i na opakovací testy v 6. – 9. třídě
Fyzika:
1 x nelinkovaný sešit  A5 č. 560 (60 listů)

Dějepis:
1 x linkovaný sešit A4 (č. 564) (60 listů)

Občanská výchova:
1 x linkovaný sešit A5 (č. 544) (40 listů)

Přírodopis:
1x linkovaný sešit A4 (č. 444) (40 listů)

Hudební výchova:
1x notový sešit

Pracovní činnosti:
1x linkovaný sešit A5 (č. 524)

Tělesná výchova:
sportovní oblečení (do haly i na stadion), nutná!! sportovní obuv do haly – nesmí mít černou podrážku!!
Školní přezůvky také nesmí mít černou podrážku!

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6. ročník:
Nůžky, tuhé lepidlo (tyčinka), lepidlo na dřevo (Herkules), voskové pastely, suché pastely, barevné papíry, redispero + tenká špička, černý tenký fix (centropen), černou tuš, štětce – plochý, kulatý  č. 8 a č. 3, fólii na pracovní stůl, vodové barvy, tempery, pracovní tričko.

Žáci budou v 6. ročníku používat následující pracovní sešity (škola zakoupí hromadně)                 
PS do anglického jazyka       

PS do dějepisu                        
PS do fyziky               
Příručku do Čj od 6. do 9. ročníku                                                                                               
Čtenářský deník              

Vybíráme:
600 Kč pracovní sešity (viz seznam nad Vybíráme)
100 Kč na pomůcky do výtvarné výchovy
100 Kč na kopírování za 1. pololetí
200 Kč SRPŠ příspěvek pro školu na pořádané akce (mladší sourozenec platí 100 Kč)

Celkem: 1 000,- (uhraďte prosím do konce června)

září 2022

8 roliček toaletní papír a 8 roliček papírové kuchyňské utěrky – na 1. pololetí
200,- třídní fond

ADAPTAČNÍ POBYT

V září jezdí žáci 6. tříd na adaptační pobyt, kde se mají možnost vzájemně poznat a naladit se na nový školní rok. Bude uskutečněn vzhledem k epidemiologické situaci. Přibližná cena adaptačního pobytu je 900 Kč.