Třídní učitelka:
Mgr. Renata Blažková
Telefon do kabinetu:
546 419 277
E-mail:
blazkova.r@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Magdalena Tesařová, Dušan Chaloupka

říjen 2023

AKCE ŘÍJEN

OSV 2. října – podle domluvy si přineste podzimní listy, plody (šišky, žaludy, kaštany, šípky, jeřabiny …),košíky, misky, proutěné věnce, aranžovací hmotu, tavné pistole, a hlavně dobré náměty či nápady pro výzdobu naší třídy. Děkuji. R. B.

2. 10.      Žákovský parlament – Magdalenka a Dušan sborovna ve 14. 00
9. 10.      Den Vladimíra Menšíka – v hodině OSV
13. 10.      Den otevřených dveří
19. 10.           AMOS, burza středních škol
19. 10. Exkurze – Pohansko, Mikulčice
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny

27. 9. 2023

Evropský den jazyků 27. 9. 2023   

    

Začátek projektového dne jsme prožili s rodilými mluvčími  z jazykové školy TLC. Sedmáci komunikovali anglicky, většinou bez ostychu, třeba i s drobnými chybami, ale hlavně s úsměvem. Zopakovali si pozdravy a fráze a pomocí prezentace se seznámili se zeměmi, kde je angličtina komunikačním (úředním) jazykem. Poznali kulturní zvláštnosti, osobnosti i skladbu jídelníčku a zkusili i konverzovat. Pak 7. A pokračovala ve třídě, dvojice zapsaly deset frází, které by se mohly při cestování po Evropě hodit a usnadnily by nám život. Po překladu do vybraného jazyka země pak žáci vytvářeli projekty. Každý na to šel odjinud, ale výsledky jsou úžasné. Podívejte se do fotogalerie a myslím, že budete překvapeni. R. Blažková

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz

 

 

 

NAHLÉDNĚTE DO NAŠICH VYUČOVACÍCH HODIN

17. 9. 2023, aktualizace 22. 9. 2023, 26. 9. 2023

Německý jazyk – nový volitelný předmět v 7. A

Dnes jsme se učili barvy.

 

V dalších hodinách němčiny jsme pokračovali v oblíbené hře, tentokrát za sladkou odměnu.


 


Šibenice – hráli jsme hru na hádání slov, opakovali si slovní zásobu, německou abecedu a výslovnost.

V. Miškelová

 

25. 9. 2023

Sedmáci v knihovně

V letošním roce jsme zahájili výuku literární výchovy prakticky, navštívili jsme 25. září 2023 ivančickou knihovnu. Po úvodním seznámení s pojmy, které se knihovny týkají, jsme se pustili do vyhledávání knih. Každý obdržel lístek se jménem autora a názvem knihy. Pak musel využít buď místní PC, nebo svůj mobil (pokud byla data) a najít si v on-line katalogu daný titul, další fáze byla zjistit, zda je kniha k absenční výpůjčce. Pokud katalog říkal, že je kniha přítomna v knihovně, tak posledním krokem bylo najít ji v daném regále a přinést paní knihovnici. Bylo to náročné, mnozí ani nečekali, že se u hledání knih docela zapotí. Zpět do školy jsme odcházeli spokojeni, nakonec se vypátrat knihu podařilo všem.      R. Blažková

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz

 

21. 9. 2023

Zvuky moře

Zvuky moře jsou jako symfonie přírody, která nás omamuje šuměním vln na pobřeží. Žáci ze 7. A se vrátili výtvarnou tvorbou dne 21. 9. 2023 do doby dovolené a pomocí teplých a studených barev malovali slunce a moře. Studené barvy, jako jsou modrá a zelená, využili na hloubku a klid mořských hlubin, které se proti sobě otvírají v nekonečných odstínech a pomocí teplých barev ztvárnili zapadající slunce. Výtvarná výchova nám dává možnost vyjádřit naše dojmy a emoce z přírody, ať už jsou spojeny se zvuky moře nebo barvami, které ho obklopují.                    L. Procházková

20. 9. 2023

FYZIKÁLNÍ POKUSY

Dnes jsme potřebovali výjimečně do výuky mobilní telefony, zkoušeli jsme zachytit trajektorii na noční režim v našich telefonech.

18. 9. 2023

PŘIPOJILI JSME SE K AKCI …

 

Děkuji všem, kteří se k akci připojili. Pěšky, na kole, prostě bez auta získali nálepku.

ČÍM MENŠÍ UHLÍKOVÁ STOPA ZA NÁMI, TÍM LÉPE. 🙂

15. 9. 2023

ANGLIČTINA NA SLUNÍČKU

Dnešní páteční dopoledne 15. 9. 2023 jsme využili pro výuku na školním hřišti. I když opakování gramatiky nebývá vždy zábavné, myslím, že jsme si to užili.                          D. Špidlíková

10. 9. 2023

Fyzika v praxi

Po dvouměsíční přestávce přišel opět čas na fyziku. Nečekali jsme a hned 8. záři jsme si zopakovali základy měření fyzikálních veličin. Každý pracoval s posuvným měřítkem, které použil pro změření rozměrů krychle. Pomocí odměrného válce jsme pak určili objem nepravidelného tělesa. Nevynechali jsme ani opakování matematiky, kde bylo potřeba vypočítat objem krychle. Ještě nás čeká měření hmotnosti a hustoty.    P. Procházka