Třídní učitelka:
Mgr. Renata Blažková
Telefon do kabinetu:
546 419 277
E-mail:
blazkova.r@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Dominika Jarolímová, Magdalena Tesařová
Služba:
květiny: Kamila Trumhová a Lada Klímová

27. 2. 2023

AKCE BŘEZEN

23. 3. Vzpoura úrazům, preventivní program VZP, 5. – 6. hod. 6. A

27. 3. – 31. 3. Projektový týden – České pohádky

29. 3. Okresní kolo recitační soutěže,  2. stupeň, Tišnov Dominika J.

Ukliďme Česko – žáci 6. A uklízejí 31. 3. 2023 v tělesné výchově 3. a 4. hodinu  na Réně, prosím, vezměte se pracovní oblečení, rukavice, popř. nějaké nářadí. Děkuji. R. B.

 

22. 3. 2023

Elektrování třením

Ve fyzice začínáme kapitolu elektrické vlastnosti látek. V dnešní hodině jsme si vysvětlili podstatu elektrických dějů a ukázali si několik pokusů se statickou elektřinou. Žáci si vyzkoušeli zelektrovat propisku a přitáhnout tak kousky papíru. Všem se úkol podařil.   O. Bureš

 

 

10. 3. 2023

 Projektový den matematiky

OŽIVILI JSME ROBOTY

 

Dnes jsme prožili projektovou výuku s matematikou a informatikou. Řešili jsme kvízy, šifry, počítali, programovali, zkrátka roztáčeli jsme mozkové závity na nejvyšší obrátky. Dva spolužáci zatím skládali z lega robotické vozítko, se kterým pak přešli do PC učebny a čekali na nápovědy, aby mohli naprogramovat jízdu. My ostatní jsme jim pomáhali ziskem nápověd, díky kterým naprogramovali trasu vozítka. V dalším bloku jsme vyráběli vlastní modely robotů a naplánovali jsme jejich funkce prostřednictvím umělé inteligence. Bylo to náročné, ale zábavné dopoledne. Chválím žáky za aktivní přístup a kreativitu.  R. B.

 

 

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz

 

9. 3. 2023

Jsme občané Ivančic – navštívili jsme tedy pana starostu Milana Bučka

Exkurze nás zavedla na radnici, průvodcem byl pan starosta Milan Buček, v obřadní síni jsme si vyslechli zajímavé povídání a nakonec si vyzkoušeli nanečisto svatební obřad.

“Exkurze nás bavila, dozvěděly jsme se něco nového a bylo to zajímavé.” Kája a Kristy

“Svatba byla super vydařená, jsem ráda, že jsem byla nevěstou.” Kamča

“Líbily se nám vázy a květiny. Také řetěz, co měl pan starosta na krku.” Jakub a Jakub

“Na exkurzi se mi líbil obrovský obraz – originál od Alfonse Muchy, svatba byla také moc hezká, sice krátká, ale i tak se povedla. ” Eliška

“Zajímavé byly starostovy informace a zajímavosti o Ivančicích.” Roman

“Exkurze na radnici se nám líbila. Nikdy jsme svatbu neviděly, děkujeme panu starostovi. ” Verča a Terka P.

“Exkurze se nám moc líbila, pan starosta byl příjemný a hezky nám vše vysvětlil. Jsme rády, že jsme se tam všichni mohli podívat.” Deborka a Vaneska

“Akce se nám velmi líbila. Překvapilo mě, kolik úkonů se musí při sňatku udělat. ” Dominika

“Bylo super, že nám starosta vše vysvětlil. Také nám řekl něco o Ivančicích.” Dušan

“Ivančice jsou krásné historické město a jeho dějiny jsou zajímavé. ” Lada a Gábina

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz

Děkujeme, žáci 6. A a tř. uč. Renata Blažková

 

Nové přihlašování do Edookitu přes Plus4U

VÁŽENÍ RODIČE, POKUD JSTE JEŠTĚ NEPŘEŠLI NA NOVÝ SYSTÉM, JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT, OD 5. 4. 2023 BY VÁM EDOOKIT NEUMOŽNIL SE PŘIHLÁSIT BĚŽNÝM ZPŮSOBEM. PROSÍM, ZVAŽTE VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ, NÁVOD ZDE. POKUD POTŘEBUJTETE POMOC, OBRAŤTE SE NA P. UČ. P. PROCHÁZKU. DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI. Renata Blažková
 
Videonávod pro vytvoření nového přihlašování přes Plus4U do rodičovkého účtu Edookit otevřete po kliknutí sem.
7. 3. 2023

Měření síly

V dnešní hodině fyziky jsme navázali na předchozí učivo o síle. Žáci si vyzkoušeli měření různých těles (závaží, penál, nůžky, atd.) siloměrem, odečítali naměřené hodnoty a zapisovali je do tabulky. Z naměřených hodnot počítali hmotnost zavěšeného tělesa.

O. Bureš

3. 3. 2023

Plán dne – MY DAILY ROUTINE v AJ

V posledních hodinách anglického jazyka se zabýváme tvořením a používáním přítomného času prostého. Abychom si tento čas vyzkoušeli v praxi, tak jsme každý vytvořili svůj plán dne. Jak vypadají naše dny, si můžete prohlédnout v galerii.    D. Špidlíková

1. 3. 2023

Data a informace v informatice, aneb unplugged aktivity

V posledních hodinách jsme v informatice zpracovávali téma Data a informace. Od úplných základů ve formě čtení a zápisů dat do tabulky, jejich čtení a vyvozování informací jsme se dostali k závěru kapitoly. Ten byl řešení problému s daty. Pro tuto oblast jsem zvolil tzv. unplugged aktivitu. Jedná se o výuku bez použití počítače. Základním cílem bylo zaznamenat situaci na obrázku pomocí grafu nebo tabulky. Žáci pracovali ve skupinách. Při práci posuzovali přehlednost různých řešení a hledali nejrychlejší způsoby zápisu. Druhou aktivitou bylo získání dat formou dotazování a jejich zpracování do grafu.

Věřím, že nově získané dovednosti žáci využijí nejen ve škole, ale také v běžném životě.  P. Procházka

23. 2. 2023, aktualizováno 2. 3. 2023

Maska – reliéf na kartonu

A máme hotovo, galerie masek vznikla na chodbě u třídy 6. A, přijďte se podívat, potěší nás to.

23. února jsme ve výtvarné výchově tvořili projekt z kartonů. 

  1. krok – náčrt masky, prvků a plán barev
  2. krok – přenesení nákresu na karton, vystřihování
  3. krok – lepení prvků na masku
  4. barvení masky

Jak se nám vedlo můžete vidět z fotodokumentace. Vznikly krásné návrhy, ti rychlejší práci dokončili a my ostatní si ji doděláme v příští hodině. Pak vymyslíme, jak a kde naše masky vystavíme.                    R. Blažková

02. 03. 2023

30. BŘEZNA 2023 KONČÍ SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY

V pátek dne 30. 3. 2023 končí sběr pomerančové kůry. Kůru noste prosím usušenou a zváženou třídní učitelce.
Děkujeme. Více informací, proč pomáháme při sběru pomerančové kůry, zde.