Třídní učitelka:
Mgr. Marie Machová
Telefon do kabinetu:
546 451 583
E-mail:
machova.m@zsvm.cz
Služba:
-
 

Č E R V E N

19.6. Olympijský běh, stadion FC Ivančice

25.6. Výlet do Permonia v Oslavanech, 230 Kč

27.6. Pohádka v kině Réna v 10.00, 50 Kč

28.6. Vydávání vysvědčení v 9.00

 

Organizace týdne od 17.6. do 21.6.

Pondělí 17.6.
Výuka dle rozvrhu.

Úterý 18.6.
1.hod. Matematika
2.hod. Český jazyk
3. a 4. hod. – odevzdávání učebnic.

Středa 19.6.
Olympijský běh na stadionu FC Ivančice.
Sraz ve škole. S sebou svačinu.

Čtvrtek 20.6.
Vydávání učebnic do 3.třídy.
Vezměte si pouzdro.

Pátek 21.6.
Úklid  šatních skříněk, třídy, pomůcek do Vv a Pč, řazení PL do složek,…
Vezměte si hry, knížky, ….
Odevzdáte klíč od šatní skříňky.

Každý den končí vyučování v 11.40.

 

Den otevřených dveří v družstvu Pooslaví Nová Ves

Bylo to velmi zajímavé a poučné dopoledne. Po úvodní prezentaci jsme absolvovali prohlídku stájí, bioplynové stanice, ukázky zemědělské techniky a jízdu koňským povozem. Mile překvapeni jsme byli připraveným občerstvením. Děti si s sebou odnášely spoustu zážitků a také sádrové zvířátko, které si dle své fantazie vybarvily.
Děkujeme manželům Malochovým za objednání a zaplacení dopravy.

 

 

Atletické závody

Z dopoledního sportovního klání na stadionu se Dušan, Terezka a Filip mohou pochlubit nejlepšími výkony.

 

Narozeniny

Dominička dnes s námi oslavila osmé narozeniny a pozvala své spolužáky na zmrzlinu. To bylo radosti!
Srdečně gratulujeme a děkujeme za milé pozvání.

 

Informace

 

Ředitelka ZŠ V. Menšíka Ivančice Lenka Vokurková a starosta města Ivančice Milan Buček  v pondělí 17. června 2019 ve 12.00 hod. v obřadní síni MěÚ Ivančice slavnostně ocení žáky, kteří se ve školním roce 2018/2019 aktivně zasloužili o vynikající reprezentaci naší školy.

 

Spaní ve škole

Na tuto akci se děti už dlouho těšily. Ve čtvrtek odpoledne jsme vyrazili do přírody. Hráli jsme hry, sportovali a před devátou jsme se vrátili zpět do školy.Po nezbytné hygieně se hrály karty, domino a jiné hry. Někteří si četli nebo sledovali pohádku. V pátek na nás na Réně čekali ,,Indiáni“ ze SVČ Ivančice s pestrým programem.
Chválím děti a mám z nich velkou radost. Po oba dny se všeho, co bylo pro ně připravené, účastnili s elánem, radostí, vzájemně si pomáhali, spolupracovali, povídali si. Podle jejich slov by chtěli spát ve škole nejméně jednou za měsíc.

 

Pomůcky do 3. třídy
Tužky č. 2, 3,trojúhelník s ryskou a dlouhé pravítko nebo 2 trojúhelníky, kružítko
Tvrdá průsvitka malá A5
Mazací tabulka, fix
Balík papírových utěrek (4 ks), toaletní papír (4 ks)
Do pracovních činností a do výtvarné výchovy:
Pastelky
Temperové barvy
Vodové barvy
Voskovky
Štětec kulatý č. 4, 10, plochý štětec
Fixy
Nůžky
Tuhé lepidlo
Progressa
Plastelína
Igelitový ubrus na lavici
Kalíšek na vodu
Výkresy a barevné papíry dětem koupím, peníze vybereme v září.

Sešity:
deníček
ČJ – 523 8 ks
M – 524 4 ks
5110 2 ks
460 + lenoch 1 ks
PRV- 464 1 ks

Společná četba: J. Čapek – Povídání o pejskovi a kočičce

 

Den dětí

Den dětí jsme oslavili v parku na Réně. Deváťáci si pro své mladší spolužáky připravili pohádkovou cestu plnou zábavných úkolů. Když děti celou cestu prošly, zahrály si různé hry a zatancovaly si. Celé dopoledne se všem moc líbilo.

 

Motýli

 

Mandaly

Ani jedna stejná a všechny pěkné. Dětem se mandaly povedly.

 

Velkou radost nám po celé dopoledne dělalo šest malých králíčků. Protože to byli králíčci mazlící, děti toho každou přestávku náležitě využily.
Děkujeme paní Šmídové, která nám králičí mimina přivezla.