7. A

7. ATřídní učitelka:
Mgr. Renata Blažková
Telefon do kabinetu:
546 419 277
E-mail:
blazkova.r@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Magdalena Tesařová, Dušan Chaloupka

AKCE MĚSÍCE 2024

AKCE  BŘEZEN

4. 3. Žákovský parlament 8. 00

11. 3. Odborníci v naší škole – muzejní pedagožka, 6. a 7. třídy
14. 3. Krajské kolo Školského poháru chlapců 6. a 7. tříd, 8.00, sportovní hala
25. – 27. 3. Ukliďme Česko – v TV
27. 3. Projektový den – čtenářská gramotnost 1.,2. hodina podle rozvrhu,  3. – 5. hodina projektová výuka, konec 12. 35
28. 3. Zelený čtvrtek – velikonoční prázdniny 
29. 3. Velký pátek – svátek


1. 4. Velikonoční pondělí – svátek


Vážení rodiče, na 2. pololetí vybíráme:

informaci najdete i v žákovském listu

200,- třídní fond

100 ,- na kopírování (nebo balík papírů)
4 ks papírových utěrek
4 ks toaletního papíru

Děkuji za vaši podporu R. B.

3. 3. 2024

Známé slovo poezie

Ve čtvrtek 29. února 2024 proběhla v Zastávce recitační soutěž nazvaná Známé slovo poezie. Utkali se spolu žáci v mladší kategorii – 6. a 7. ročníky a starší kategorii – 8. a 9. ročníky. Mladší kategorie byla zastoupena čtrnácti žáky, starší sedmnácti. Z naší školy se do každé kategorie nominovaly tři žákyně, celkem tedy naši školu reprezentovalo šest žákyň.

Úvodem se představila porota a poté si každý účastník vylosoval své pořadové číslo. Po odrecitování celé 1. kategorie následovala pauza, kdy recitátory čekalo malé občerstvení a porota se radila o výsledcích. Poté následovala 2. kategorie. Čekání na výsledky se zdálo nekonečné. Každý zúčastněný byl obdarován účastnickým diplomem a výherci získali diplom a malou odměnu.

Obrovská gratulace patří Barči z 6. B a Sofii z 9. B, každá ve své kategorii obsadila krásné 3. místo. Gratulujeme! L. Moresová

Děkuji Veronice S. za reprezentaci školy v oblastní soutěži. R. Blažková

 

1. 3. 2024

Ludwig van Beethoven – německý hudební skladatel a klavírista 

Je jedním z nejobdivovanějších skladatelů v historii a jeho skladby patří k nejhranějším z repertoáru klasické hudby např.: Sonáta pro klavír a orchestr – “Měsíční svit”,” Pro Elišku”; symfonie – “Osudová”, “Óda na radost”… Projekt se žákům 7. A podařil, podívejte se na fotoreportáž.

A. Krejčířová

 

29. 2. 2024

Minulý čas v angličtině

V anglickém jazyce jsme ukončili 3. lekci věnovanou nejtěžší gramatice 7. třídy – minulému času prostému. K procvičování a opakování jsme využili různých aktivit a her – konverzovali jsme ve dvojicích, o tom, co jsme dělali o víkendu, hráli jsme piškvorky a hru s plácačkami na mouchy na opakování nepravidelných sloves. K opakování jsme také používali tablety a počítače. Závěrečnou aktivitou byla tvorba projektu na téma Moje dovolená. K vyhledávání neznámých slov jsme využívali internet a snažili se co nejlépe popsat, co jsme na dovolené prožili a jak se nám to líbilo. Svoje projekty jsme na závěr prezentovali před spolužáky.

J. Kračmarová

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
26. 2. 2024

Pernštejni – Jak válčili husité

Agentura Pernštejni je našim žákům blízká, každým rokem pro nás popularizuje historii a předvádí dobovou kulturu v divadelních představeních  v kině Réna. Letošní téma bylo obzvláště zajímavé, poznali jsme, jak ve středověku válčili husité. 26. února 2024 se žáci pobavili i poučili na téma husitství a válečnictví. Na začátku  se seznámili s rytířem ve zbroji, husitským jezdcem a pěším bojovníkem polních obcí. Pak následovalo poučení o taktice feudálního vojska a vysvětlení, co vedlo husity k zavedení nových zbraní.  Žáci si prohlédli válečný vůz v původní velikosti a někteří si dokonce zahráli na jeho posádku. Zjistili, jak důležité taktické prvky boje zavedli husité a ovlivnili tak vývoj evropského vojenství. Na závěr  “bojovníci” předvedli ukázky boje a šermu s různými typy zbraní a vše zakončili poučením, že boj a válčení je krajní řešení, nejlépe je vždy vyřešit spor diplomaticky, mírovou cestou.

za PK ČaS zapsala R. Blažková

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz

 

 

 

23. 2. 2024

Jak žili Slované – dějepisný projekt 7. A

Téma žáci většinou zpracovali ve dvojicích, někteří  svůj projekt vyráběli samostatně. K 3D modelu patřila i badatelská část, ve které žáci přidali ke svému výrobku i teoretické informace, které vysvětlovaly vlastní projekt. Stavěli například modely obydlí, hradiště s branami. Ty vypadaly jako dřevěná věž vsazená na návrší mezi palisády. Musela být tak široká, aby tudy projel kůň i s povozem, ostatní byly jen pro pěší. Na bráně měli stanoviště strážní, kteří už z dálky viděli nepřítele a v případě boje zaujali výhodně krytou vyvýšenou pozici. V nejlepších domech žil velmož a jeho rodina, stejně pohodlné ubytování měl i kněz. Domy bohatých Slovanů měly často více místností, daly se hezky vytopit a na střechách je kryly dřevěné šindele nebo slaměné došky. Poddaní žili v polozemnicích nebo v srubových domech. Bez motliteb to ve středověku nešlo. První Slované věřili v pohanské přírodní bohy – Svantovíta, Peruna, Moranu, Vesnu. Od 9. st. věřili v jednoho Boha, přijímali křesťanství. Všichni potřebovali pravidelné bohoslužby. Kostel byl často navíc jedinou pevnou kamennou stavbou v hradišti. Slovanské ženy i muži se zdobili šperky, mezi které patří např. gombíky, záušnice, nákončí na opasky.

Ve fotogalerii si prohlédněte fotky prezentace žáků k projektům a také výstavku, kterou jsme instalovali na chodbu v mezipatře, aby si modely mohli prohlédnout i ostatní zájemci o historii Slovanů.    uč. D R. Blažková

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz

 

15. 2. 2024

Lepenkové loďky

Ve čtvrtek 15. 2. 2024 se věnovali žáci v 7. A dokončovacím pracím na svých lodích z lepenky. K tvorbě využili nejen rozličných druhů lepenek, ale i různých tvarů knoflíků, korkových špuntů a provázků.
Jako výtvarnou techniku si zvolili tzv. “tupování”. V této metodě se obvykle používá tvrdý, upravený štětinový štětec. My jsme však zvolili levnější variantu k aplikaci temperových barev na povrch, a to pomocí houbičky. Použitím houbičky dosáhli žáci zajímavých textur a efektů při malování. Podívejte se sami, jak se jim dařilo.      L. Procházková

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz

 

15. 2. 2024

Kahoot v němčině

V hodině německého jazyka jsme procvičovali názvy školních potřeb.

V. Miškelová

 

14. 2. 2024

Tělesná výchova

Prohlédněte si foto z dnešní výuky TV. Děvčata se věnovala rozvoji obratnosti, reakční rychlosti, síly a spolupráce. 

L. Krčmářová

 

13. 2. 2024

Recitační soutěž na 2. stupni

GRATULUJEME VERUNCE S. KE 2. MÍSTU, BUDE NAŠI TŘÍDU I ŠKOLU REPREZENTOVAT V POSTUPOVÝCH KOLECH.

V úterý 13. února 2024 se konalo školní kolo postupové soutěže recitátorů, ve kterém naše žákyně předvedly své umělecké výkony. Celkem se zúčastnilo devatenáct recitátorek, jejichž výkony byly skvělé a velmi vyrovnané.

Účastníci jsou vždy rozděleni do dvou kategorií. V první části se spolu utkají vždy žáci 6. a 7. ročníků, v druhé části pak přicházejí na řadu odvážlivci z 8. a 9. ročníku. Moc si vážím všech, kteří dokážou překonat svůj ostych a trému a recitují před spolužáky z jiných tříd. Patří vám velká pochvala!

Po přednesu všech básní následovala pauza, kdy se porota radila, kdo se postaví na pomyslné stupně vítězů a bude naši školu reprezentovat ve dvou následujících recitačních soutěžích. První se bude konat 29. února v Zastávce a nese název Známé slovo poezie, druhá – okresní kolo Dětské scény – recitace – proběhne v Tišnově 13. března.  Během přestávky měli nelehký úkol i diváci, neboť svými hlasy rozhodli o divácké ceně. Tu získala Veronika S. z 6. C s básní Svůj Michaela Bystrova, porotu zaujala Sofie L. z 9. B s verši o stařence.

Jména postupujících jsou následující:

I. kategorie
1. místo Elen H., 6. C
2. místo Veronika S., 7. A
3. místo Barbora J., 6. B

II. kategorie
1. místo Adéla A., 9. A
2. místo Sofie L., 9. B
3. místo Karolína M., 8. B

Všem srdečně gratulujeme a držíme pěsti v dalších soutěžích!

L. Moresová

DĚKUJEME I DOMČI J. A SABČI S. ZA KRÁSNÝ PŘEDNES BÁSNÍ.

R.B.

 

 • Kontakt

  I. stupeň: 546 451 583
  II. stupeň: 546 451 584
  školní družina: 702 107 733
  Růžová 149/7
  664 91 Ivančice
  okres Brno-venkov
  Ředitelka školy:
  Mgr. Lenka Vokurková
  vokurkova.l@zsvm.cz
  Zástupkyně řed. školy:
  Mgr. Jitka Štorková
  storkova.j@zsvm.cz
  Zástupkyně řed. školy:
  Mgr. Klára Vacková
  vackova.k@zsvm.cz