Třídní učitelka:
Mgr. Marie Machová
Telefon do kabinetu:
546 451 583
E-mail:
machova.m@zsvm.cz
Služba:
-
 

B Ř E Z E N

18. – 22.3.  Březen – měsíc knihy, projektový týden

21.3.  Projektový den – Čtenářská gramotnost – Malý princ

28.3.  Zdravá strava, projektový den

 

Menšík hledá talent

Do školního kola talentové soutěže se přihlásily také některé děti z naší třídy. Kubík a Adam dokázali zručně připravit chutné tortilly. Magdalenka zazpívala, Vendulka kouzlila s kartami a Šimonek se předvedl jako hadí muž. Všichni byli moc šikovní, zaslouží si velkou pochvalu.

 

Konec sběru pomerančové kůry

V pátek dne 5. 4. 2019 končí sběr pomerančové kůry.

 

Podmořský svět

Život pod hladinou moře je  opravdu pestrý.

 

Tvrdé a měkké souhlásky

Procvičovali jsme pravopis slov s i – y po tvrdých a měkkých souhláskách. Děti si vybíraly slova na lístcích, dopisovaly i – y a  lepily je na čepice.

 

Brýle

Určitě se budou hodit na maškarní karneval.

31. 08. 2018

Sběr papíru

 

Od 4. 9. 2018 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme
31. 08. 2018

Recyklohraní

Od 4. 9. 2018 můžete odevzdávat vybité baterie a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.